Martin B.

Martin B.

Prijíma študentov

Martin B.

Prijíma študentov

Slovenčina nemusí byť strašiak..

  • -
Cena Od 15 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Mám skúsenosti s osobným aj online doučovaním. Učivo prispôsobím študentovi, dôraz kladiem nie na poučky, ale na aktívny spôsob získavania vedomostí..
Ako prebiehajú hodiny? Najprv spoločne so študentom urobíme diagnostiku, teda zistíme, čo študentovi ide a na čo je potrebné sa zamerať.
Zameriame sa na to, čo sa študent skutočne potrebuje doučiť a nezdržiavame sa s tým, čo mu ide.