Tobiáš K.

Tobiáš K.

Prijíma študentov

Tobiáš K.

Prijíma študentov

Doučovanie matematiky, matematiky v anglickom jazyku a angličtiny

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  12 €/hod
Cena Od 12 €/hod

Popis

Pochádzam z Prešova a v skautingu sa venujem n formálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou už 5 rokov. Úspešne som ukončil anglické bilinguálne gymnázium a teraz študujem v Olomouci matematiku a angličtinu, týmto predmetom by som sa neskôr rád venoval aj ako učiteľ.