EDUHELP D.

EDUHELP D.
Účet overený:
Excel, anglický jazyk, Word, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, informatika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti, účtovníctvo, finančná matematika, štatistika, deskriptívna geometria, pohovory do zamestnania, ekonomika
Košice
48h+ priemerná rýchlosť odpovede

Doučovanie a kurzy pre deti, študentov a dospelých ako aj pre deti s poruchami učenia. Dbáme na individuálny prístup.Našim cieľom je maximálna flexibilita vychádzajúca z konkrétnych požiadaviek klienta- doučovanie u klienta doma, v sídle spoločnosti alebo na inom spoločne dohodnutom mieste. Je možná aj príprava LEN NA KONKRÉTNU PÍSOMKU, TEST, SKÚŠKU, prezentáciu alebo pohovor. Individuálne, duo a skupinové vyučovanie.
Ponúkame komplexné služby v oblasti vzdelávania. KAŽDODENNÁ PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE.
Príprava na MATURITU. Príprava deviatakov na Testovanie 9. Doučovanie pre ZŠ 1.-4. ročník. Doučovanie pre ZŠ a SŠ. Cudzie Jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk). Prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, geografia) Humanitné predmety (slovenský jazyk, dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti, filozofia) Doučovanie odborných ekonomických predmetov na SŠ. Doučovanie predmetov pre VŠ (cudzie jazyky, matematika, finančná matematika, štatistika, účtovníctvo, ekonomické predmety.) Prijímacie pohovory na ZŠ, SOŠ, 4-ročné a 8-ročné a bilingválne gymnázia, VŠ, pomoc pri vypracovaní otázok na prijímacie pohovory. Príprava na KOMISIONÁLNE SKÚŠKY a REPARÁTY. .Kontaktný formulár