Kristína K.

Kristína K.

Odpovedá do 14 hodín, na 100% správ
100% 14 hod
Prijíma študentov

Kristína K.

Prijíma študentov

Angličtina efektívne a priateľsky

  • -
Cena Od 17 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Zdravím!
Volám sa Kristína a ponúkam súkromné hodiny anglického jazyka. Hodiny angličtiny sú prispôsobené podľa potrieb, úrovne a tempu študenta. Hodiny môžu prebiehať online alebo osobne a to podľa dohody, buď v priestoroch jazykovej školy, alebo u žiaka doma.
Rada pomôžem s:
- gramatikou
- konverzáciami
- prípravami na maturitné skúšky
- prípravami na prijímacie skúšky (SŠ, bil. gymnáziá/ gymnáziá)
- prípravami na štátne jazykové skúšky
- prípravami na certifikáty (Cambridge / IELTS)
- business angličtinou / korporatívnou angličtinou

Čo očakávať od hodiny?
 vyučovacia hodina trvá 60 minút (90 minút pri prípravách na skúšky/ 50 minút pri žiakoch ZŠ)
 kustomizované učebné materiály sú pripravené na každú hodinu (buď v printovej forme, alebo vo forme PDF/ prezentácií)
 po každej hodine dostanete feedback ako aj „minútky“ v ktorých nájdete nové slovíčka či frázy na ktoré sme počas hodiny narazili, prípadne domácu úlohu
 online hodiny prebiehajú na platforme Skype

Pre svojich žiakov som tu kedykoľvek a môžu sa na mňa obrátiť s prosbou o pomoc pri domácich úlohách a pod. aj mimo hodín.

V krátkosti o mne, vyštudovala som anglické bilingválne gymnázium (maturita na úrovni C1). Angličtinu som začala doučovať už počas štúdia na strednej škole. Päť rokov som pôsobila v americkej korporatívnej firme, kde som dochádzala do styku s internacionálnymi klientmi denno-denne. Po úspešne absolvovanej všeobecnej štátnej jazykovej skúške na úrovni C1/C2 (minulý rok) sa venujem prekladateľstvu, tlmočníctvu a lektoringu anglického jazyka .

Cenník:
doučovanie ZŠ - prvý stupeň - 50 minút - 23,00 €
doučovanie ZŠ – druhý stupeň - 60 minút - 25,00 €
doučovanie SŠ* - 60 minút - 25,00 €
konverzácia* - 60 minút - 20,00 €
príprava na maturitné skúšky* - 90 minút - 30,00 €
príprava na prijímacie skúšky* - 90 minút - 30,00 €
príprava na certifikáty* - 90 minút - 30,00 €
business angličtina / korporatívna angličtina - 60 minút - 27,00 €

* V prípade online hodín je poskytnutá zľava 15 % z ceny za lekciu .

!Online hodiny prebiehajú iba v prípade uhradenia minimálne polovice ceny lekcie deň pred hodinou!

!Bohuiaľ, žiakov s dysgrafiou a dyslexiou nedoučujem. Ďakujem za pochopenie!

Teším sa na Vás, Kristína :)

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Skúšobná lekcia priebeha online a to následovne: 1. zoznámenie sa 2. level check - podľa preferencie študenta písomne alebo ústne (dohoda pred lekciou) 3. ustanovenie cieľov lekcií a čo môže žiak očakávať od hodín 4. dohoda o spôsobe hodín a ich frekvencii

5 € / 30 min
Konverzačná hodina - online

17 € / 60 min
Business English/ korporatívna angličtina

27 € / 60 min
Doučovanie SŠ

25 € / 60 min
Doučovanie ZŠ - prvý stupeň

23 € / 50 min
príprava na maturitné skúšky/ prijímacie skúšky/ certifikáty

30 € / 90 min
Konverzačná hodina - prezenčne

20 € / 60 min
Doučovanie ZŠ - druhý stupeň

25 € / 60 min