Sophia O. Overená identita

Sophia O.

Odpovedá do 8 hodín, na 100% správ
100% 8 hod
Overená identita
Prijíma študentov

Sophia O.

Prijíma študentov

🇬🇧 English Tutoring and Art Coach&Consultant 🇬🇧

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Ahoj, volám sa Sophia mám 29 rokov a od roku 2018 pôsobím v Londýne a Bratislave ako interdisciplinárny umelec.

Ponúkam doučovanie anglického jazyka, na základe získaného TEFL certifikátu Level 5 (C2 Proficiency qualification), doučujem všetky vekové kategórie od začiatočníkov po pokročilých. Učím gramatiku, slovnú zásobu, konverzáciu so zameraním na hovorovú ale aj odbornú algličtinu, pomoc pri písaní odborných výskumných prác, proofreading a pomôžem so všetkými individuálnymi požiadavkami.

Ďalej ponúkam tri druhy Masterclasses s umeleckým zameraním - (1.) prípravy na talentové skúšky na slovenské a zahraničné vysoké školy, portfólio, tvorba webstránky, rady a tipy na prihlášky na súťaže, výstavy, granty, tvorba finančného plánu, (2.) výuka rôznych umeleckých techník a (3.) výuka rozvoja kreativity.

Napíš mi do správy tvoje požiadavky a hodinu ti na mieru prispôsobím.

Som absolventka MA Art and Science, Central Saint Martins London a BA (Hons) Textile Design Nottingham Trent University.

----------------------------------------------------------------

Hi, I'm Sophia. I'm 29 years old, and I've been working as an interdisciplinary artist in London and Bratislava since 2018.

I offer English language tutoring based on my Level 5 TEFL certificate (C2 Proficiency qualification). I provide tutoring for all age categories, from beginners to advanced learners. My teaching covers grammar, vocabulary, and conversation, with a focus on both colloquial and professional English. I assist with writing professional research papers, offer proofreading services, and cater to individual requests.

Additionally, I offer three types of Masterclasses with an artistic focus. These include preparation for (1.) talent exams at Slovak and foreign universities, portfolio and website creation, advice and tips for applying to competitions, exhibitions, and grants, assistance in creating a financial plan, as well as (2.) instruction in various artistic techniques and (3.) fostering creativity development.

Feel free to message me with your specific requirements, and I'll customize the lesson to meet your needs.

I hold an MA in Art and Science from Central Saint Martins, London, and a BA (Hons) in Textile Design from Nottingham Trent University.

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Rezervuj si 15 min konzultácie zadarmo na všetky tvoje otázky a prípravy na doučovanie :)

Zadarmo / 15 min
Angličtina - gramatika & slovná zásoba

grammar & vocabulary

20 € / 45 min
Angličtina - konverzácia

conversation

20 € / 45 min
Umenie - slovenský / anglický jazyk

unlocking creativity

15 € / 45 min
Umenie - slovenský / anglický jazyk

médiá, techniky, štýly

20 € / 45 min
Umenie - slovenský / anglický jazyk

príprava na talentové skúšky na Slovensku ale aj na zahraničné školy + typy na prihlášky, portfólio feedback, príprava webstránky, prihlášky na súťaže, výstavy, nastavenie finančného plánu

30 € / 45 min