Monika V.

Monika V.

Prijíma študentov

Monika V.

Prijíma študentov

Matematika a Informatika

Cena Od 15 €
Doučuje predmety:
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Doučujem základoškolskú a stredoškolskú matematiku.
Snažím sa, aby moje hodiny boli zaujímavé a žiaci sa na ne tešili.

Žiaci, ktorých som doučovala si zlepšili známky a vedeli vysvetliť učivo aj rodičom.

Informatiku viem doučiť v jazyku python, prípadne základné princípy, ktoré platia v každom jazyku.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Monika V.

Dobrý deň,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Ďakujem za rýchlu odpoveď.