Nikola D.

Nikola D.

Prijíma študentov

Nikola D.

Prijíma študentov

Ponúkam doučovanie detičiek 1. stupňa ZŠ. Pracujem ako učiteľka v škole.

Cena Od 10 €

Popis

Doučujem slovenčinu a matematiku deti na 1. stupni ZŠ, pomoc pri domácich úlohách, docvičenie učiva, s ktorým deti majú problém. Doučovanie osobne pripadne aj online. Pracujem ako učiteľka na základnej škole. Deti doučujem už dva roky. Do vyučovacej hodiny implementuje prvky, ktoré deti záujmu ale aj vzdelajú.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min