Roman S.

Roman Synek
Účet overený:
 hra na klavíri
 Brno
  7€ - 8€ za 60 minút

Ponúkam výuku hry na klavír pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých. Mám za sebou 13 rokov na základnej umeleckej škole s dokončeným štúdiom. Hlavným zámerom by bolo naučiť hrať skladby/pesničky, ktoré by žiak sám preferoval. Takáto forma doučovania je vhodná hlavne na zvládnutie základov hrania na klavíri a následnú schopnosť neskoršej samo-výuky, aby žiak nebol odkázaný iba na hodiny klavíra.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu