Dale K.

Dale Kirkwood
Účet overený:
 anglický jazyk, angličtina
  Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra, Nitra, Nove Zamky, Dunajska Streda
 831 02 (Bratislava)
  15€ - 20€ za 60 minút
  doobeda, poobede, večer, víkend,
  dochádza za študentom
  doučuje aj skupiny
  70% zodpovedaných správ
  4h priemerná rýchlosť odpovede

Want to learn English or improve English skills?

I am a native English speaker from the UK. I offer individual tuition or group tuition. I can teach from elementary to experienced students.

The first 30 minute consultation costs €5 and must be prepaid.

I also offer -

Lessons in business English
Interview preparation in English
Finding a job requiring English speaking skills
Skype Lessons
Sales Skills & Negotiation in English

Prices -

€15 per 50 minutes for classes within Bratislava & Pezinok or Skype

€15 per 50 minutes for classes outside of Bratislava + 15 cents per kilometre

€5 Per 50 minute premium for groups

Price can be on agreement for multiple lessons

------------------------------------------
Chcete sa naučiť anglicky alebo zlepšiť znalosti angličtiny?

Som rodený anglický hovorca z Veľkej Británie. Ponúkam individuálnu výučbu alebo skupinové kurzy. Môžem učiť od začiatočníkov až po skúsených študentov.

Prvá konzultácia 30 minút stojí 5 € a musí byť predplatené.

Ponúkam tiež -

Lekcie obchodnej angličtiny
Príprava pohovor v angličtine
Hľadanie práce vyžadujúce anglicky hovoriacej zručnosti
skype Lekcia
Predajné zručnosti a vyjednávania v angličtine

ceny -

€ 15 za 50 minút na výučbu v Bratislave a Pezinku alebo Skype

€ 15 za 50 minút na výučbu mimo Bratislava + 15 centov na kilometer

€ 5 za 50 minút prémie pre skupiny

Cena môže byť na dohode o niekoľko lekciíFotky a certifikátyKontaktný formulár


Napísať referenciu