Laura K.

Laura Krenťochová
Účet overený:
 slovenský jazyk - zš, biológia-ZŠ, dejepis-zš, slovenský jazyk - sš, dejepis - sš, biológia - sš
 Šaštín-Stráže
 908 41 (Šaštín)

Som študentkou 3.ročníka gymnázia, ponúkam doučovanie slovenského jazyka a literatúry, dejepisu sa biológie. Mám veľmi dobré študijné výsledky z týchto predmetov a taktiež mnoho skúseností a úspechov zo súťaží : biologické olympiády a olympiády zo slovenského jazyka, recitačné súťaže, medzinárodná dejepisná súťaž.
Zo všetkých uvedených predmetov maturujem a budem pokračovať v ich štúdiu na VŠ. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte každý deň po 16.hodine.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu