Mária D.

Mária Dzialiner
Účet overený:
holandský a anglický jazyk
Košice, 040 01
Doučuje aj cez skype / internet
70% zodpovedaných správ

Žila som 22 rokov v centre Amsterdamu v Nizozemsku. Holandčina sa časom stala mojím druhým materinským jazykom, ktorý ovládam nielen slovom a písmom, ale v ňom aj myslím.
Vzhľadom na skutočnosť, že viem, aký je tento jazyk pre náš národ ťažký nielen kvôli výslovnosti, ale hlavne pre úplne iný spôsob vyjadrovania a myslenia, ako máme my, čo odráža nielen veľké kultúrne, ale aj mentálne rozdiely, mám záujem pomôcť ľuďom, ktorí tento jazyk budú potrebovať na vyššej úrovni, ako len naučené slovíčka.
Holanďania inému spôsobu ako svojmu rozumejú len ťažko. Oceňujú cudzincov, ktorí sa približujú k ich úrovni myslenia, čo uľahčuje komunikáciu.
Žiadna škola nenaučí ich spôsob používania jazyka. Na to tam treba žiť. Týmto skrátim čas o pár rokov učenia sa na vl. koži.

Vzhľadom na multikulturálne mesto Amsterdam paralelne s holandským jazykom aktívne ovládam aj anglicky.

Cena a doba vyučovania podľa dohody.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu