Čítanie v cudzom jazyku

Čítaniu v cudzom jazyku sa nevenuje dostatočná pozornosť, skonštatovala som po krátkom výskume, ktorý som uskutočnila medzi mojimi žiakmi. Hoci žiaci majú odlišnú úroveň jazyka, ešte ani tí pokročilejší v cudzom jazyku nečítajú. Možno je to náhoda, pomyslela som si, a poprosila som kamarátku, ktorá tiež doučuje, aby sa spýtala na skúsenosti svojich žiakov s čítaním v cudzom jazyku. Výsledok bol rovnaký. Až na jednu žiačku, čítaniu sa nikto nevenuje. Keď som sa spýtala prečo, dostala som rôzne odpovede. Niektorých žiakov to ani nenapadlo, nakoľko majú veľa povinností, iní si z času na čas kúpia noviny, ktorým nerozumejú, takže ich to už nadobro odradilo od čítania. Sú aj takí, ktorí si neveria, že by textu v cudzom jazyku porozumeli, takže sa o to zatiaľ nepokúšajú. Najprv si chcú osvojiť poriadne gramatiku a čítanie odkladajú na neskôr.

Vzniká oprávnená otázka: kedy je správny čas, začať čítať v cudzom jazyku?

Myslím si, čím skôr začneme s čítaním, tým lepšie. Určite nemôžeme začať čítať, ak máme za sebou iba prvých pár hodín v danom jazyku. Presnejšie povedané aj vtedy sa dá začať, ale je to vzhľadom na našu obmedzenú slovnú zásobu veľmi náročné. Po dosiahnutí solídnych základov (úroveň A2) je ideálny čas začať s čítaním.

Čo by sme mali čítať, aby nás čítanie nedemotivovalo?

Dnes existuje mnoho kníh, ktorých úroveň rešpektuje Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (A1-C2). Aby sme si mohli vybrať vhodnú knihu pre seba, musíme najprv vedieť, na akej úrovni ovládame daný jazyk, pričom úrovne A1 a A2 sú základné úrovne, B1 a B2 stredné a C1 a C2 pokročilé úrovne, Na knihách, ktoré sa riadia Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti je vždy úroveň danej knihy vyznačená. Ak si vyberieme knihu, ktorej úroveň korešponduje s tou našou, potom je daná kniha vhodná pre nás. Aby nás čítanie bavilo, pokúsme sa vybrať tému, ktorá je nám ako tak blízka a zaujíma nás.

Čítanie v cudzom jazyku

Aký vplyv má čítanie v cudzom jazyku na úroveň daného jazyka?

Čítanie je veľakrát podceňované, ale z vlastnej skúsenosti so žiakmi viem, že pomocou pravidelného čítania je možné sa zlepšiť napr. v gramatike, pravopise, slovnom prejave...Keď čítame text v cudzom jazyku, vidíme gramatiku použitú v praxi, ako funguje jazyk, aké slovné spojenia sa používajú na vyjadrenie určitých myšlienok, skutočností atď. Práve pre obrovský prínos čítania v učení sa cudzých jazykov sa snažím na svojich hodinách motivovať žiakov k čítaniu tým, že na hodinách používam aj knihy v cudzom jazyku, z ktorých si čítame v priebehu hodiny. Takto žiaci prichádzajú na to, že dobre vybraná kniha, zodpovedajúca ich jazykovej úrovni, môže byť spríjemnením jazykovej výučby.

Dúfam, že po prečítaní môjho článku, budú mať niektorí z Vás chuť pustiť sa do čítania. Prajem Vám veľa dobrých kníh v cudzom jazyku!

Prečítajte si aj ďalšie články na našom blogu:

Späť na zoznam článkov