Domáce úlohy bývajú nočnou morou najmä menších detí. Ako im pomôcť úspešne ich zvládať?

Ľudí, ktorí domáce úlohy milovali, by sa medzi nami asi veľa nenašlo. Nosiť si školu domov a trápiť sa so slohmi, matematickými príkladmi či chemickými vzorcami neznie veľmi lákavo. Deťom ale môžeme pomôcť zvládať náročný režim.

Pravidelný čas

Hlavne nie hneď po škole. Po šiestich až sedemich vyučovacích hodinách je potrebný oddych. Jeho formou môže byť aj pohybová aktivita či krúžok, kde sa rozvíjajú fyzické schopnosti. Myseľ si oddýchne a je pripravená na ďalšie učenie sa. 

Najlepšie je, ak svojmu dieťaťu pomôžete zorganizovať čas tak, aby malo priestor na oddych i na plnenie domácich úloh každý deň približne v rovnakých intervaloch. Piatkové poobedie môže slúžiť na relax avšak povinnosti si nikdy neodkladajte až na nedeľu. 

Vlastná kancelária

Prácou žiakov a študentov je škola. Preto by mali mať doma vhodné podmienky na učenie. Stôl a pohodlná stolička, kde nájdu svoje knihy, poznámky a ostatné pomôcky na jednom mieste, sú dôležitou súčasťou plnenia domácich úloh. Myseľ dieťaťa si totiž zvykne, že na tomto mieste sa „pracuje” a okolie ho tak ľahko nerozptýli.

Dôležitá je zmena

Ak dieťa práve dopočítalo matematickú úlohu, nemalo by sa hneď pustiť do príkladu z fyziky. Medzi nimi sa môže naučiť napríklad niekoľko anglických slovíčok alebo si čítať poznámky z dejepisu. Je teda nevyhnutné striedať prírodné a humanitné predmety, pri ktorých zapájame inú formu pamäte a odlišný spôsob myslenia.

Dobré je tiež striedať učivo, ktoré je pre konkrétneho žiaka ľahšie a ťažšie. Mohlo by sa totiž stať, že sa rýchlo unaví pri viacerých náročných predmetoch nasledujúcich po sebe. Aj obľúbenosť zohráva svoju rolu. Ak sa dieťa znechutí tromi oblasťami, ktoré mu nie sú blízke, ťažko sa sústredí aj na tie príjemnejšie.

Odmena = motivácia

Najmä mladší žiaci si ešte dobre neuvedomujú nevyhnutnosť plnenia svojich povinností. Preto ťažko nachádzajú motiváciu a s tým im treba pomôcť. Rodičia často volia jej nevhodnú formu, ako čokoláda za diktát alebo lupienky za 10 cudzích slovíčok. Radšej im po napísaní úlohy dovoľte urobiť niečo, na čo sa veľmi tešili alebo sa venujte spoločnej aktivite. Psychológovia ponúkajú zaujímavé odporúčanie. Deťom priamo nepovedzte, aká odmena ich čaká. Odpoveď skryte napríklad do obálky, ktorú si po napísaní úlohy môžu otvoriť. 

Prečítajte si aj ďalšie články na našom blogu:

Späť na zoznam článkov