Je možné zvládnuť jazykovú skúšku bez absolvovania kurzov?

Je možné zvládnuť jazykovú skúšku bez absolvovania kurzov?

Publikované: 13. 5. 2020 Autor: Katarína S.

Určite to možné je, no vyžaduje si to trochu organizácie, pretože vy si budete musieť určiť, čo sa budete učiť. Preto musíte poznať svoje silné a slabé stránky v danom jazyku.  Neprihlasujte sa na skúšku bezhlavo, mohlo by to skončiť vašim neúspechom.  Urobte si prieskum a zistite čo najviac informácií o skúške. Aký je jej priebeh, aké vedomosti sa od vás vyžadujú. Každá skúška má svoje špecifiká. Pri väčšine jazykových skúšok na vás čaká počúvanie či čítanie s porozumením, písomná či ústna časť.

Otestujte si svoj úroveň jazyka, pretože podľa toho sa budete pripravovať. Na internete nájdete rôzne testy, pomocou ktorých si ju overíte. Podľa výsledkov testu sa rozhodnete, či chcete absolvovať skúšku v čo najkratšom čase, alebo budete toho času potrebovať viac. Buďte k sebe kritickí, nie však negatívne naladení, ináč vás taká skúška môže vyjsť veľmi draho. Ak máte pochybnosti, prihláste sa na neskorší termín, tak budete mať viac času na prípravu a istotu, že budete úspešní.

Ďalším krokom je voľba materiálov, z ktorých sa budete učiť. Okrem učebníc, ktoré nájdete v rôznych kníhkupectvách, si môžete pomôcť aj internetom. Nájdete tam rôzne stránky, ktoré sa špecializujú na jazykové skúšky a ponúkajú študentom za malý poplatok, prípadne zadarmo, rôzne doplnkové materiály a skúšobné testy.

Najdôležitejším krokom je pripravovať sa pravidelne, nielen sporadicky. Pripravte si plán, v ktorom si na každý deň rozložíte rôzne úlohy. V pondelok gramatika, v utorok čítanie, v stredu počúvanie atď. Buďte vytrvalí a nevzdávajte to. Vašou odmenou vám bude certifikát s vašim menom.