Confusing words in English - mätúce anglické slovíčka

Confusing words in English - mätúce anglické slovíčka

Publikované: 12. 7. 2020 Autor: Monika E.

Confusing words in English - mätúce anglické slovíčka


Tak ako každý iný jazyk, aj angličtina má svoje mätúce slovíčka. Znejú síce veľmi podobne, avšak majú iný význam. Väčšina žiakov má vždy rovnakú otázku. Ako ich rozpoznať? Nuž, mnoho krát len z kontextu vety alebo rozhovoru. Podme sa na niektoré spoločne pozrieť. 

Začneme s confusing words ktoré čítame skoro tak isto, avšak majú iný význam:

To vs. Too vs. Two


to - ako predlozka smerom k

too - ako príslovka taktiež / veľmi / príliš

two - ako číslovka dva      


To (preposition) - in the direction of 

I'm going to Baltimore.

Too (adverb) - in addition; as well; besides; also; more than enough; extremely

I'm going to Baltimore too.

I'm too busy. I can't go to Baltimore.

Two (adjective) - the number 2

I have two jobs.

Then vs. than

Kde than znamená porovnávanie a then napríklad: Vtedy v minulosti, potom / daľší alebo nejaká pridaná informácia alebo následný logický výsledok

Then

"They have not visited her friends since then." - Oni jej priateľov odvtedy nenavštevovali.

"First I get up, then I have breakfast." - Najskôr vstanem a potom si dám raňajky.

"He had a cup of coffee, and then two glasses of milk." - On mal šálku kávy a potom dva poháre mlieka.

"If you fail that test, then you'll be suspended." - Ak neurobíš ten test, budeš vylúčený zo školy. 


Than comparison of two things

"The yellow car is faster than the black one." - Žlté auto je rýchlejšie ako čierne.

Borrow vs. Lend

Ďalšou kategóriou sú slovíčka ktoré nás mätú v rovnakom význame - ako napríklad Borrow a Lend, ktoré obe znamenajú požičať.

Rozdiel je v tom, že keď používame slovíčko borrow, myslíme tým požicať si niečo od niekoho a preto si ho spájame zo slovíčkom "take" - zobrať. Keď naopak chceme vyjadriť, že niekomu požičiavamie niečo a teda "give" dať, použijeme slovíčko lend. Viď príklad nižšie. 


Borrow (verb) - to take or accept something for a short time with the intention of returning it to its rightful owner

May I borrow a pencil, please?


Lend (verb) - to give something for a short time with the intention of getting it back

Would you please lend me a pencil?


Tieto, tak ako aj daľsie mätúce slovíčka nájdete aj na stránke. Alebo mi napíš a rada ti učivo ešte viac vysvetlím.

https://www.englisch-hilfen.de/en/words_list/mix_words.htm

Good luck and see you,

Moni