Poznáte Quizlet?

Poznáte Quizlet?

Publikované: 18. 8. 2020 Autor: Miloslava B.

Poznáte Quizlet? Ja som sa s touto webstránkou tiež oboznámila len nedávno a je fakt skvelá pre študentov na precvičovanie si novej slovnej zásoby a gramatiky. Výborné na nej je, že ponúka kombináciu niekoľkých možností učenia, rýchlou a zábavnou formou. Najprv je potrebné zadať do vyhľadávania tému, čo sa chcete učiť. Potom si stačí vybrať, ako sa chcete učiť:

LEARN – vo vete je chýbajúce slovo, ktoré je potrebné doplniť z ponúkaných možností.

FLASHCARDS – obrázkové kartičky – výborná vec, na jednej strane karty je slovíčko, po otočení karty nájdete vysvetlenie významu slova. Pod kartičkou je ikona reproduktora, takže si môžte aj vypočuť výslovnosť slovíčka.

WRITE – na obrazovke sa objavi sa veta a obrázok, úlohou je napísať správnu odpoveď (tentoraz bez ponúkaných možností).

MATCH – je potrebné spárovať dve správne možnosti, formou hry, naskočí pri tom časomiera a môžte si porovnať, aké je vaše poradie oproti ostatným študentom.

TEST – je kombinácia predošlých možností, write, match a označiť pravdivú (True)/ nepravdivú (False) odpoveď a na konci je vyhodnotenie testu.

Quizlet je dobré využiť ako doplnkovú možnosť na precvičenie si vybraných záležitostí z gramatiky, fráz, slovíčok atď. Verím, že sa vám bude páčiť :)

Do you know Quizlet? I’ve got to know this website just recently and have to say that it’s really great for students to practice vocabulary and grammar. The cool thing about it is that it offers combination of a few learning options and one can learn in a quick and funny way. At first you need to enter the searched learning topic. Then it is just your choice how would you like to learn:

LEARN – There is a missing word in a sentence and you need to choose one from the offered options.

FLASHCARDS – really cool thing, on the one side of the card is a new word, if you turn the card, you’ll find its explanation. If you click on the speaker below the card, you may hear the word pronunciation.

WRITE – You’ll see the sentence and a picture on the screen and your task is to write the correct answer (this time without offered options)

MATCH – the task is to match two correct cards, it’s a game with timing and at the end you can compare your ranking with other students.

TEST – it’s a combination of previous write and match plus to mark True or False answer. You’ll also get the test evaluation at the end.

I recommend to use quizlet as an additional option for practicing of grammar topics, phrases, vocabulary. I hope you’ll like it.:)