We are in Business.

We are in Business.

Publikované: 29. 10. 2020 Autor: Tereza Y.

Každý deň

V mojej hlave bola Business English* vždy najmä business slovná zásoba. To, o čom hovoríte s kolegami, obchodnými partnermi či zákazníkmi na dennej báze je základom vašej slovnej zásoby. Ak sa bavíte o faktúrach, pozriete si, že DPH je VAT (value-added tax),dodávateľ je supplier a brutto je gross. Keď pracujete v mimovládnej organizácii, je fajn vedieť o NGO (non-governmental organization).V banke sa zase hodí poznať rozdiel medzi domestic transfer a international transfer.

Uvediem príklad. Zoberte si do ruky faktúru. Aké slovíčka tam nájdete? Som si celkom istá, že na každej bude: invoice, supplier, customer, due date, gross, net, item, price, quantity, vat. To je desať podstatných mien, ktoré už pravdepodobne viete do veľkej miery popísať (to nevadí, že v slovenčine), a tak aj použiť vo vetách.

V novej situácii

Ako riešiť, keď sa stretneme s novými kolegami, zákazníkmi či obchodnými partnermi? Nevieme aký bude človek, s ktorým sa budeme rozprávať a ani s akými situáciami budeme konfrontovaný. Je dobré vedieť pohotovo reagovať a byť ochotný improvizovať, pretože nie vždy budeme mať tú správnu frázu po ruke. Čo pomôže je tiež technika - reading around the subject (neviem o slovenskom ekvivalente pre tento názov).

Reading around the subject je spôsob učenia sa na vysokej škole. Podstatou je prečítať čo najviac textov, ktoré s danou problematikou priamo aj nepriamo súvisia. Cieľom je, aby ste Váš názor vedeli založiť na čo najširšom spektre vedomostí. Pri jednaní s ľuďmi z pre vás neznámej firmy či odvetvia, si napríklad môžete prečítať pár vecí z histórie firmy, jej blog či niečo čo o nej nájdete v médiách. Prípadne si pozrite video/film súvisiace s odvetvím, v ktorom firma podniká. Váš mozog bude rád, že si namiesto pamätania naučených viet spraví svoje vlastné z toho čo už vie.

Formou aj formálne

Písomná aj ústna business komunikácia má určitú formu. Pre mňa je najdôležitejšie mať myšlienkovo oddelené celky. Pri hovorení by išlo o tematickú jednotnosť. Pri písaní platí, že jedna téma = jeden nadpis/podnadpis/odsek/odrážka. Obe formy komunikácie sú formálnejšie, a to nielen rozdielnou slovnou zásobou, ale aj častejším použivaním trpného rodu a tretej osoby.

S celým svetom

Väčšina business komunikácie sa deje medzi ľuďmi, pre ktorých angličtina nie je materinská reč. Ľudia (vrátane vás) môžu mať prízvuk, inak používať slovíčka (podľa toho, ako dávajú zmysel im), alebo budú mať inú veľkosť slovnej zásoby. Zrozumiteľnosť toho čo potrebujete odkomunikovať je preto vaším primárnym záujmom.


*keď sa hovorí o Business English a prináležiacej slovnej zásobe týka sa to oblastí: financie, učtovníctvo, marketing, bankovníctvo, poisťovníctvo a medzinárodný obchod