Neuroveda a učenie sa cudzích jazykov

Neuroveda a učenie sa cudzích jazykov

Publikované: 6. 4. 2021 Autor: Monika E.

Čo to vlastne neuroveda je a ako nám môže pomôcť pri učení jazykov?

Jednou výhodou novodobého prístupu k vyučovaniu cudzieho jazyka môžu byť aj poznania zákonitosí a mechanizmich ľudského mozgu. Ak spoznáme spomínané mechanizmy, je možné, že učenie jazykov bude jednoduchšie v tom, že budeme jasne rozoznávať naše preferencie. Tento princíp sa snažím zobudiť u mojich študentov. Ide v provom rade o to, aby vlastné zdokonalovanie sa a poznanie vlastnej rozmanitosti bolo ich prioritou.

Preto ak chceme pomôcť studentom aby vhodným spôsobom rozvíjali svoje jazykové zručnosti, je nevyhnuté poznať princíp akým študent funguje. Pre zefektívnenie výučby cudzích jazykov preto s mojími študentami pracujeme nie len na jazyku ale aj na poznaní spôsobu učenia ktorý im vyhovuje najviac. Kto sú, čo ich baví, či preferujú čítanie alebo počúvanie alebo vizuálné pomôcky atd atd.

Mozog premieňa údaje zo zmyslov na informácie v časti mozgu zvanej hipokampus, ktorá hrá dôležitú úlohu pri tvorbe nových spomienok a zapamätaní si nových informácií. Výskum podporený kognitívnym testovaním odhalil, že najlepším spôsobom, ako si vytvoriť krátkodobú operačnú pamäť, je aktivovať príbuznú vedomosť uloženú v mozgu ešte predtým, ako sa naučíme novú informáciu. A to napríklad - nové učivo zahájiť diskusiou alebo porovnávaním ktoré aktivujú čo najviac spojov v mozgu a najlepšie tak napĺňajú zmysel učenia sa.

Ďalším z efektívych spôsobov vyučovania je objavovanie. Ak žiak príde na informáciu sám a nastane takzvaný "AHA MOMENT" - aktivuje sa časť mozgu ktorej sa učivo týkalo predtým a dôjde k intenzívnejšiemu prepojeniu v rámci mozgu. Preto často a rada využívam metódu objavovania :) ide o to, že prepojenie starého učíva s novým v rámci improvizácie resp. štýlu vyučovania - improvizácia zvyšuje pravdeposobnosť že si žiaci učivo zapamätajú efektívnejšie.

Následne nastáva fáza utvrdzovania, kde novú informáciu viacnásobne opakujeme aby naše neuróny aktivovali viac spojení. Tieto spojenia zabezpečia aby sa infomácia lepšie uložila v pamäti. V praxi to znamená, že novú informáciu používame vo viacerých kontextoch a situáciach.

Je dokázané, že keď sa mozog octine v stave stresu alebo frustrácie - časť mozgu nazývaná amygdala (ktorá nám slúži v prípade reakcii spojených s prežítím) je je zaneprázdnená vysporiadavaním sa s úzkosťou a preto žiak nie je schopný vnímať nové informácie. Preto je pre mňa prioritou vytvoriť pre študentov prostredie, kde sa budú cíťiť bezpečne, akceptovane a v stave takzvanej všímavosti = "mindfulness". Tento stav možno opísať ako prežívanie duševnej pohody alebo sústredenej pripravenosti, kedy sa cítime dobre a sme otvorení prijímaniu nových podnetov.

Informácie o tom ako funguje mozog - z neurovedy sú teda dôležité v kontexte učenia jazykov z dôvodu prípravy prostredia, vedenia hodiny a metód vyučovania. Z mojich skúsenosti najviac pomáha vysvetliť študentom čo a prečo robia. Tým nadstavíme pocit bezpečia. Následne pochopenie toho, ako ich emocionálny stav ovplyvňuje ich prístup a spôsob učenia. Táto kombinácia prináša nevýdane úspechy :)

Ak máte k tomu otázky, prosím napíšte mi, rada s vami pokecám.
Moni