Tricky pronunciation - otestuj sa!

Tricky pronunciation - otestuj sa!

Publikované: 13. 7. 2021 Autor: Niki R.

Dobrý deň, nadšenci anglického jazyka,


tento blog bude opäť short and sweet, ale verím, že veľmi poučný. Jeho cieľom bude zhrnúť 20 najviac mispronounced (zle vyslovavaných) slov v anglickom jazyku. Správna výslovnosť je veľmi dôležitá, pretože chceš rozumieť a chceš, aby aj tebe rozumeli.

Najprv sa otestuj a potom si dole v článku skontroluj správnu výslovnosť.

1. fruit- ovocie

2. hotel- hotel

3. since- od

4. recipe- recept

5. comb- hrebeň, česať

6. iron- železo

7. comfortable- pohodlný

8. pyramid- pyramída

9. bull- býk

10. almond- mandľa

11. salmon- losos

12. pudding- punding

13. bury- pochovať

14. draught- prievan

15. honest- čestný

16. genre- žáner

17. debt- dlh

18. sew-šiť

19. purchase- kúpiť

20. woman, women- žena, ženy

------------------------------------------

Poďme sa teraz pozrieť na správnu výslovnosť (britskú), ktorú uvádzam vo fonetickej transkripcii.

1. fruit /fruːt/

2. hotel /həʊˈtel/ - prízvuk je na druhej slabike na 'tel

3. since /sɪns/

4. recipe /ˈres.ɪ.pi/

5. comb /kəʊm/ - b na konci slova sa nevysloví

6. iron /aɪən/- v britskej výslovnosti sa r nevysloví

7. comfortable /ˈkʌm.fə.tə.bəl/

8. pyramid /ˈpɪr.ə.mɪd/

9. bull /bʊl/

10. almond /ˈɑː.mənd/- v britskej verzii sa l nevysloví

11.salmon /ˈsæm.ən/- l sa ynevysloví

12. pudding /ˈpʊd.ɪŋ/

13. bury /ˈber.i/- áno, divné

14. draught /drɑːft/

15.honest /ˈɒn.ɪst/- h zmizlo

16. genre /ˈʒɑːn.rə/

17. debt /det/

18. sew /səʊ/

19. purchase /ˈpɜː.tʃəs/

20. woman- women /ˈwʊm.ən/- /ˈwɪmɪn/


Ako sa ti darilo? Naučil si sa niečo nové?

Takýchto slov, ktorých výslovnosť je trochu kontraintuitívna je ešte mnoho. Nie si istý/ istá správnosťou svojej výslovnosti? Dohodni si so mnou hodinu a ja ti dám feedback+ tipy a triky ako si výslovnosť zlepšiť.

Have a nice day.

Niki