Mentoring: Áno alebo nie?

Mentoring: Áno alebo nie?

Publikované: 3. 9. 2022 Autor: Janka M.

Jazykový mentoring - toto slovné spojenie sa v súčasnosti často používa, no stále o ňom mnohí nepočuli. Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak jazykový mentoring je forma výučovania cudzieho jazyka, pri ktorej sa študent učí sám, nemá lekcie s lektorom. Ide o asynchrónne vyučovanie. Tzn, že študent pravidelne (zvyčajne 1x týždenne) dostane materiály, z ktorých sa má počas nasledujúceho týždňa učiť, ktoré treba vypracovať. Vypracované materiály študent pošle lektorovi/mentorovi a ten mu poskytne spätnú väzbu. Toto je veľmi oklieštené vysvetlenie, ale dúfam, že Vám dáva aspoň ako-takú predstavu. Nedávno som čítala zaujímavý článok o tejto forme učenia cudzieho jazyka. Postoj bol skôr negatívny, čo ma inšpirovalo. Poďme si teda predstaviť niektoré mýty a fakty o mentoringu.


1. Nevhodné učebné materiály

Keď sa človek učí jazyk sám, je tu skutočne vysoké riziko výberu nevhodných materiálov. Práve preto tu je však lektor/mentor, vďaka ktorému sa toto nestane. Práve lektor/mentor dodáva študentovi materiály, z ktorých sa učiť, takže táto obava je neopodstatnená.


2. Absencia pravidelnej komunikácie

Toto je čiastočne pravda. Ak by lektor/mentor študentovi dodával len cvičenia/texty atď., študent by vôbec neprecvičoval rozprávanie v cudzom jazyku. Ak študent využíva mentoring ako doplnok ku klasickým lekciám, tento "problém" odpadá. Každý vzdelaný lektor si uvedomuje dôležitosť komunikácie, preto v prípade, že sa študent venuje len mentoringu, zadáva aj také úlohy, kde musí študent rozprávať, napr. vytvoriť nahrávku, kde porozpráva o niečom. Okrem toho mnohí lektori poskytujú mentoring spolu s 1 konverzačnou hodinou mesačne, príp. sa dajú dajú predplatiť konverzačné lekcie.


3.Naučíte sa veci s chybami

Ak sa študent učí len ako samouk, toto riziko skutočne existuje, ale tak ako v prvom prípade, na to tu je lektor/mentor, aby ho usmernil. V prípade úplných začiatočníkov je určite vhodnejšie, ak má aspoň niekoľko lekcií s lektorom, aby sa naučil najzákladnejšie veci, ako napr. čítanie. Ak sa to človek raz naučí zle, je ťažké sa potom "preučiť". Samozrejme, existuje možnosť nahrávok a videí - lektor môže nahrať výslovnosť a študent potom môže nahrať seba, no je jednoduchšie prejsť si učivo s lektorom počas lekcie.


4. Chýba spätná väzba

Z môjho pohľadu nie je pravda, že by chýbala spätná väzba. Všetky zadania, ktoré študent dostane, lektor/mentor opraví. Neviem si predstaviť, že by som svojmu študentovi len poslala zadanie a nedala mu spätnú väzbu. Všetko treba opraviť a prípadné chyby vysvetliť - rozpísať alebo poslať nahrávku s vysvetlením. Týmto spôsobom je možné zhodnotiť aj celkový výkon študenta, dať mu vedieť, v čom sa zlepšil a kde má medzery. Netýka sa to len konkrétneho zadania.


5. Mentoring je pre jazykových lektorov, ktorí nechcú "makať" a chcú "rýchle peniaze".

Toto tvrdenie by bolo opodstatnené len za predpokladu, že mentoring by fungoval asi takto: lektor pošle študentovi zadanie, napr. cvičenia v učebnici na str. 10-15 a povedzme, že by si vypracované cvičenia potom pozrel a označil farebne chyby. Takto by "viedol" niekoľko študentov. Ja osobne by som sa hanbila pýtať si peniaze za niečo také. Mentoring funguje inak. Hoci lektor nemá lekciu priamo so študentom (s výnimkou doplnkovej lekcie), treba si uvedomiť, že príprava lekcie zvyčajne trvá dlhšie než samotná lekcia. Nie je to len o zadaní strán z učebnice, je to kombinácia rôznych zdrojov a materiálov, tvorba ďalších cvičení a aktivít, plánovanie, vyhľadávanie... Spomínaná spätná väzba potom tiež netrvá práve 5 min.


Mentoring, tak ako každá forma výučby, môže mať svoje výhody a nevýhody. Ľudia sú rôzni a každému vyhovuje niečo iné. Ľuďom, ktorí hľadajú flexibilitu vo vyučovaní, bude určite vyhovovať.