Autentické materiály alebo učebnice?

Autentické materiály alebo učebnice?

Publikované: 22. 9. 2022 Autor: Janka M.

V súčasnosti majú lektori veľa možností odkiaľ čerpať materiály na vyučovanie jazykov, najmä ak ide o anglický jazyk. Všade na internete nájdeme rôzne hry, kvízy,  gramatické cvičenia, doplňovačky, videá, texty. Čo sú to tie autentické materiály a má význam ich používať?

Pod pojmom "autentické materiály" rozumieme materiály, ktorých cieľom nebolo použitie pre študentov cudzieho jazyka, tzn. materiál nebol nijakým spôsobom prispôsobený tým, čo sa cudzí jazyk učia. Mnohí si myslia, že s takýmito materiálmi môžu pracovať len ľudia, ktorým materinským jazykom je daný jazyk alebo ktorí daný jazyk ovládajú na vysokej úrovni. Nie je to však úplne pravda.

Autentické materiály (piesne, rôzne videá, novinové články, rozhovory atď.) sa dajú využiť pri učení rôznych jazykových úrovní, dokonca aj začiatočníkov. Samozrejme, začiatočník nebude rozumieť celému textu, ale dokáže s ním pracovať, napr. dokáže vyhľadať základné údaje (číselné/mená). Takéto materiály slúžia na precvičenie počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatiky, slovnej zásoby aj písania. Všetky aspekty jazyka sú pokryté, záleží na kreativite lektora. Načo sú nám učebnice, keď máme takýto výborný zdroj? Treba vôbec niečo ďalšie?

Autentické materiály sú neodmysliteľnou súčasťou jazykových lekcií a každý lektor by ich mal využívať, ale netreba zatracovať ani učebnice. Učebnice predsa dokážu lektorom uľahčiť prácu a učivo v nich logicky nadväzuje. Veľa cvičení a zadaní je na dobrej úrovni, takže lektor sa nemusí trápiť vymýšľaním rôznych viet a cvičení. Takisto je pre študentov dobré, aby čítali rôzne texty. Výhodou textov z učebníc je, že sú prispôsobené ich jazykovej úrovni, takže študent by mal rozumieť väčšine textu.

Aby sme si to zhrnuli, oba zdroje sú dôležité. Učebnice sa dajú využiť, no netreba sa spoliehať len na ne. Je potrebné materiály dopĺňať, aby lekcia bola rôznorodá a študenta bavila. Vhodným doplnením sú práve autentické materiály, ktoré sa dajú využiť na precvičenie všetkých aspektov jazyka.