Prečo na Lekársku fakultu UK?

Prečo na Lekársku fakultu UK?

Publikované: 6. 11. 2022 Autor: Oskar K.

Chcel by som vás privítať na svojom blogu, v ktorom sa pokúsim zhrnúť čo najviac informácii ohľadom prípravy na medicínu a osobným pohľadom na výber lekárskej fakulty.

Volám sa Oskar Kulich, mám 22 rokov a som študent 4. ročníka LF UK v odbore zubné lekárstvo. Na úvod by spomenul aspoň pár dôvodov, prečo som si pred 4 rokmi vybral práve LF UK a či by som dnes vyberal rovnako. :)


Výber lekárskej fakulty:

Najdôležitejšími faktormi výberu boli pre mňa kvalita vysokej školy v príprave medikov na budúce povolanie, tiež či má fakulta konrétne podklady k prijímačkám alebo len tematické okruhy, možnosť dochádzania/internátu, či mimoškolské vzdelávacie aktivity. 

Kvalita výučby:

Rozprával som sa s viacerými doktormi/doktorkami študujúcimi na rôznych lekárskych fakultách v Čechách a na Slovensku, či boli spokojní s kvalitou výučby na svojej Alma mater. Od všetkých som dostal v podstate rovnakú odpoveď, že z hľadiska nadobnutých vedomostí, či skúseností do budúcej praxe bolo rozhodujúce ich samoštúdium. Môžu mať niektoré fakulty nové stroje a vybavenie, ktoré sú alebo aspoň by mali byť efektívnejšie/menej invazívne v zdravotnej pomoci pacientom. Všetci ale vieme ako sa medicína za posledné desiatky rokov rýchlo vyvýja a preto nezostáva nič iné ako sa neustále vzdelávať. Ako budúci zubár si možno ešte viacej ako študent všeobecnej medicíny všímam otázku možnosti praxe na škole. Po rozhovore so študentami z iných fakúlt som sa ale dozvedel, že v množstve praxe medzi nami nie sú veľké rozdieli. S kvalitou výučby na našej fakulte som osobne veľmi spokojný a z tohto hľadiska by som si vybral robnako.

Podklady vs. tematické okruhy:

Čo sa týka podkladov, boli pre mňa fakulty, ktoré vydávajú dopredu podkaldové otázky rovnaké ako budú na prijímačkách jasným favoritom. Myslím že stresu okolo prijímačiek sa nikto nevyhne, ale vedel som že keď sa otázky, hoci ich je 3000 dobre naučím, tak sa na školu dostanem. Na školy, ktoré vydávajú len tematické okruhy som sa rozhodol nedať prihlášku, nakoľko by som sa musel naučiť asi naozaj všetko, aby som išiel na prijímačky s tým že ich urobím. 

Tu by som sa povenoval aj otázke, či vsadiť na jednu kartu, alebo sa pripravovať na rôzne fakulty. Myslím si, že je to veľmi individuálne, nakoľko mám spolužiakov, ktorí boli prijatí napr. aj do Martina, Bratislavy  prípadne aj do Čiech. Ja som si vybral len jednu kartu - LF UK, na ktorú som sa poctivo pripravoval a na 1x aj dostal. V niektorých podobných otázkach boli medzi fakultami v odpovediach rozdieli, čo ma mýlilo a mohol som na tom stratiť body. Aj preto som sa rozhodol pripravovať na jednu fakultu. 

Možnosť dochádzania/internátu:

Opäť veľmi individuálny faktor. Vačšina spolužiakov je na internáte, ja ako jeden z mála dochádzam do Bratislavy, nakoľko som z Trnavy. Aj preto som si osobne zvolil Bratislavu nakoľko mám vďaka tomu možnosť stíhať popri škole viacero aktivít vo svojom meste. Nie každý má však takú možnosť, čo nevadí nakoľko v Bratislave je veľa možností ako stráviť volný čas. 

Mimoškolské vzdelávacie/oddychové aktivity:

U nás na fakulte ich je naozaj mnoho. Bratislavský spolok medikov a Slovenský spokolok študentov zub. lekárstva, majú pre študentov takmer každý týždeň pripravenú nejakú akciu. Aj keď je medicína jedna z ťažších vysokých škôl, pri dobrej organizácii času a plánovaní učenia, aktivít, či brigád a iných povinností sa dá aj popri medicíne stíhať venovať svojim koníčkom.


Prijímacie konanie na LF UK:

  • Na prijímačkovom teste môžete dosiahnuť maximálny počet 800 bodov. Za každú správnu odpoveď získate jeden bod, za každú nesprávnu sa jeden bod odpočíta. Preto ak spravíte chybu (označíte nesprávnu, alebo neoznačíte správnu odpoveď) prijdete o 2 body. 
  • Tento rok je deadline podania prihlášky na LF UK: 28.02.2023
  • Prijímacie konanie začne v týždni od pondelka 5.6.2023
  • V podkladoch má každá otázka 8 možností. Na prijímačkách systém vygeneruje 4 náhodné odpovede a poprehadzuje ich. Podobne je to s otázkami, systém vyberie 100 náhodých otázok z 1500 (Chémia) a 100 náhodných otázok z 1500 (Biológia).
  • Otázky na všobecné aj zubné lekárstvo sú rovnaké, rozdiel je v % na ktoré je potrebné vypracovať prijímačkový test. Tu si môžete pozrieť prehľad výsledkov prijímačiek na LF UK počas posledných 3 rokov na obidva odbory:

2022
Všeobecné lekárstvo: 661 bodov (11.07.2022)
Zubné lekárstvo: 772 bodov (11.07.2022)

2021

Všeobecné lekárstvo: 720 bodov (21.07.2021)
Zubné lekárstvo: 788 bodov (12.07.2021)

2020 
Všeobecné lekárstvo: 668 bodov (28.07.2020)
Zubné lekárstvo: 782 bodov (16.07.2020)


Verím že vám môj článok poskytol čo najviac potrebných informácii a skúseností s prijímačkami na LF UK. Ak už viete prečo si vybrať práve túto fakultu a zhánate pomoc s prípravou, kľudne oslovte mňa, alebo niektorých z kolegov, ktorí vám pomôžu na vašej ceste za vašim vysnívaným povolaním. Prajem vám veľa síl a trpezlivosti pri príprave!