Čo je jazykový mentoring?

Čo je jazykový mentoring?

Publikované: 19. 12. 2022 Autor: Juraj S.

Vzdelávanie sa neustále mení a rozširuje o nové, praktickejšie a efektívnejšie metódy, ktoré vedia zaručiť výborné výsledky. Príkladom je jazykový mentoring známy aj pod názvom jazykový koučing. Ten má na rozdiel od bežného vyučovania množstvo výhod. Ktoré to sú a pre koho je tento typ vzdelávania určený?

Čo znamená mentoring?

Na to, aby ste mohli pochopiť, čo je jazykový mentoring, je najprv dôležité zistiť, čo vlastne znamená slovo mentoring.

Mentoring je proces, pri ktorom skúsená osoba (mentor) poskytuje svoje vedomosti, skúsenosti a podporu menej skúsenému jednotlivcovi (mentee). Cieľom mentora je pritom pomôcť mentee-mu dosiahnuť osobné alebo profesionálne ciele.

Mentoring môže prebiehať v rôznych oblastiach života vrátane práce, osobnostného rozvoja či dokonca športu. Aby bol však úspešný, mentee si musí nájsť mentora, ktorý má dostatok teoretických aj praktických skúseností.

Dôležitou súčasťou mentoringu je vzájomná dôvera a otvorenosť medzi oboma stranami. Mentor musí byť okrem toho taktiež schopný porozumieť potrebám, ktoré má mentee a prispôsobiť svoje rady a celkovú podporu danej situácii.

Vedeli ste, že …

… mentor má nielen vzdelávať, ale taktiež poskytovať spätnú väzbu, povzbudzovať a podporovať? Jeho úloha je oveľa väčšia ako tá, ktorú zastáva bežný učiteľ alebo lektor.


Čo je úlohou jazykového mentoringu?

Jazykový mentoring je forma vzdelávania, v rámci ktorej osoba s väčšími znalosťami alebo skúsenosťami s daným jazykom poskytuje podporu a vedenie inej osobe, ktorá sa snaží zdokonaliť svoje jazykové schopnosti.

Súčasťou jazykového mentoringu môžu byť rôzne aktivity, ako sú napríklad:

 • konverzácie,

 • gramatické cvičenia,

 • čítanie textov v danom jazyku,

 • písomné práce.

Jazykový mentoring je spravidla individuálny, vďaka čomu býva oveľa efektívnejší ako klasický kurz. Mentor totižto v rámci neho dokáže prispôsobiť svoj prístup k danej osobe na základe jej potrieb a jazykovej úrovne.

Cieľov jazykového mentoringu je viac. Tým hlavným je zlepšiť zručnosti mentee-ho v danom cudzom jazyku. Správnym prístupom a motiváciou od mentora však dokáže tiež zvýšiť jeho sebadôveru. Vďaka nej sa mentee nebojí jazyk používať a skúšať tak svoje novonadobudnuté schopnosti v praxi. 


Pre koho je vhodný jazykový mentoring?

Jazykový mentoring je vhodný predovšetkým pre tých, ktorí:

 • chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v danom jazyku,

 • nemajú dostatočnú sebadôveru hovoriť v danom jazyku,

 • chcú si rozšíriť slovnú zásobu,

 • potrebujú zlepšiť gramatiku,

 • pripravujú sa na jazykové skúšky.


Ako by mal vyzerať dobrý jazykový mentor?

Dobrý mentor by mal mať dostatočné skúsenosti s vybraným jazykom. Okrem toho by mal vedieť, ako riešiť problémy, ktoré rieši mentee, a ako ho správne podporovať. Tí najlepší mentori vedia tiež poskytovať konštruktívnu kritiku, vďaka ktorej sa vie mentee zlepšiť a posunúť sa vpred.

Mentorov by vo všeobecnosti mali robiť hlavne empatické osoby s chuťou rozširovať svoje poznatky ďalej a vzdelávať ostatných.


Vlastnosti najlepších jazykových mentorov

Najlepší mentori majú niekoľko spoločných vlastností, ku ktorým patria:

 • Jazykové zručnosti – jazykoví mentori by v prvom rade mali dokonale ovládať jazyk, ktorý budú učiť. Len tak budú vedieť pomôcť mentee-mu so slovnou zásobou, gramatikou alebo čímkoľvek iným.

 • Skúsenosti so vzdelávaním jazyka – vedieť jazyk nestačí. Jazykoví mentori by okrem toho mali vedieť tiež to, ako správne odovzdať potrebné informácie, aby ich mentee mohol využiť vo svoj prospech.

 • Empatickosť – dobrý jazykový mentor vie pochopiť druhého človeka a mentoring prispôsobiť jeho potrebám a preferenciám. Vďaka tomu je učenie nových poznatkov pre mentee-ho oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.

 • Schopnosť riešiť problémy – mentee sa pri učení cudzieho jazyka môže stretnúť s rôznymi problémami. Dobrí jazykoví mentori by mali vedieť, ako ich vyriešiť a poskytnúť mu potrebnú podporu.

 • Komunikačné schopnosti – dobrý mentor by mal byť schopný efektívne komunikovať a poskytovať jasnú a ľahko pochopiteľnú spätnú väzbu.

 • Zodpovednosť – jazykový mentor by mal byť spoľahlivý a zodpovedný. To znamená, že by mal dodržiavať stanovené termíny a plány, nemal byť rušiť dohodnuté stretnutia a mal by mentee-ho učiť to, na čom sa dohodli.

Vedeli ste, že …

… kľúčovou vlastnosťou jazykového mentora je aj schopnosť motivovať? Tá sa mentee-mu zíde najmä v čase, keď sa mu nebude dariť alebo narazí na nejaký problém.

Prečo vyskúšať jazykový mentoring?

 • Individuálna podpora – na rozdiel od kurzov je jazykový mentoring individuálny. Skúsený jazykový mentor sa tak pozrie priamo na vaše problémy a poskytne vám potrebné rady a tipy.

 • Zlepšenie jazykových zručností – jazykový mentoring je ideálny hlavne na zlepšenie jazykových zručností. To znamená konverzačných schopností, gramatiky a slovnej zásoby.

 • Zvýšenie sebadôvery – vďaka skúsenostiam, ktoré získate prostredníctvom jazykového mentoringu, si môžete zvýšiť svoju sebadôveru pri používaní cudzieho jazyka.

 • Príprava na jazykové skúšky – jazykový mentoring môžete zvoliť aj v prípade, že sa pripravujete na jazykové skúšky ako sú TOEFL alebo IELTS.

 • Flexibilita – ako mentee si môžete sami vyberať miesto aj čas na vzdelávanie. Jazykový mentoring si tak viete prispôsobiť svojim pracovným aj osobným povinnostiam.

Jazykový mentoring pre každého

Jazykový mentoring je výborný spôsob, ako sa zlepšiť v cudzom jazyku a nabrať sebavedomie na to, aby ste ho používali v praxi. V porovnaní s bežným štúdiom vám toho dokáže dať oveľa viac. Už po jednej hodine s mentorom sa môžete výrazne posunúť. Dajte mu šancu aj vy a uvidíte, že neoľutujete.