RSS
 

8 povolaní, ktoré si vyskúšal každý študent

30 May

Študenti si popri štúdiu často krát privyrábajú rôznymi brigadámi. Môžu byť medzi nimi bežné práce za pokladňou, dokladanie tovaru, práca vo fastfoodových reťazcoch, alebo práce, ktoré Vám pomôžu pri hľadaní budúceho povolenia ako práca v administrátive, výučba jazykov, prekladanie textov atď. Pripravili sme sumár najbežnejších s prehľadom priemernej hodinovej mzdy.

Pokladník

(zdroj: istpnew.ejobguide.sk)

priemerná mzda: 3€ / hodina

Dokladanie tovaru

(zdroj: pravda.sk)

priemerná mzda: 3€ / hodina

McDonald’s

jedeme cheesy – a nezapomentě na okurku

priemerná mzda: 3,45€ / hodina

Donáška jedla

(zdroj: www.nltimes.nl)

priemerná mzda: 3€ / hodina

Roznášanie letákov

(zdroj: www.birdz.sk)

rodinné domy: 0,008 € / ks

bytovky: 0,0017 € / ks

Čašník

(zdroj: www.rusticana.sk)

primerná mzda: 3,4€ / hod + tringelty

Hosteska

(zdroj: zavolantom.autovia.sk)

priemerná mzda: 9€ / hodina

Doučovanie

(zdroj: etrend.sk)

priemerná mzda: 9€ / hodina

 
Comments

Posted in Iné

 

How can we more effectively teach and learn?

28 May

STEAM is an approach that uses STEM and the arts to foster learning that is both skill- and process-based. STEAM brings together the critical components of how and what, and laces them together with why.

STEAM supports students to participate more effectively in their own learning outcomes and address common misconceptions in a way that actively engages them and gives them greater agency in how they learn.

For example, here is a 5th grade science class.  There are certain misconceptions that appeared when adults asked about the seasons.

They thought that the earth moved closer to the sun and this caused warmer weather.

So science teachers addressed these common misconceptions by integrating arts into the science curriculum.

By showing the children a craft model of the earth on its axis and how it tilts towards the sun as well as how that tilt never changes, the danger of a mis-conception developing has been addressed early and replaced gently with scientific fact.  Furthermore, by getting the students to act out this orbit it is engaging their skills kinesthetically so that they can actively discover which part of the earth gets warmer depending which part of the earth`s tilt on it´s orbit around the sun is closest to the sun.  In this way, the science teacher was able to reveal how the tilt of the earth never changes, it just depends what part of the orbit the earth has reached.

Often in education programs or curriculum have been designed to be relatively narrow in “educational objectives” (e.g., after going through the course students will understand x, y, and z concepts). By integrating Arts into Science in what has come to be known as STEAM the central importance of the learning objectives is in experience itself, allowing for different access points or allowing the children to learn at different stages of the learning experience, rather than ignoring the experience in favor of outcomes.

 
Comments

Posted in Iné

 

Adapting to the Learner

18 May

Edtech is an increasingly becoming more popular area to invest in:  “Market research firm Ambient Insight tags global Edtech investment at $2.34B, the first time it’s put the total at more than two billion dollars, and up from the earlier record $1.64B last year” (Source Geekwire).

An increasingly interesting area in EdTech is adaptive learning.  Adaptive learning is a method that connects rich content with a learner, recognising their patterns of interaction and learning with the material, so that resources can be adapted to the learner themselves.

Adaptive Learning has been used for Mathematics, computer science and physics education quite successfully.  The challenge is to bring these learning methods that utilize machine learning technology to subjects that are perceived to be subjects that cannot be easily quantified to be broken down into assessment components: For example in writing, there are different elements such as composition, structure, grammar, syntax.  Writing is, after all a craft and it needs to be mastered.  Bringing Adaptive Learning into the equation, the students become less frustrated and have more of an awareness of the components of writing, what separate elements have been identified and can be improved upon.

adaptive learning

Spreading the Word

As Adaptive Learning is a relatively new field, there needs to be thorough understanding of how the methods and technology can be used in collaboration with students and teachers.  Adaptive Learning specialists, or those familiar with the technology can share their skills and knowledge through  coaching sessions both online and offline, building a community so that there can be an increase of understanding of this useful method.  Furthermore there can be seminars both online with MOOCs and offline in Educational spaces and institutions to evaluate and improve methods and the technology with partners.  Content is essential with adaptive learning and so making the right partnerships so that teachers and students can gain accessibility and interact with that rich content is the key to unlocking their possibilities.  This not only gives greater access to dormant content, but also enriches the current adaptive learning landscape and influences current learning and teaching methods and strategies.

Into the Future

Adaptive Learning is in its infant stages and there are many areas of content development that can benefit from this method with increasingly sophisticated technology in the age of big data.  Accessibility to good educational resources and content is becoming an issue for our ever increasing global population and linking content to adaptive learning with the opportunity to train teachers and tutors to use the method is going to provide students with deeper and broader learning environments.  There are whispers of linking virtual learning environments to adaptive learning methods and technology.  This brings in a gamification element, since the way that the learner plays with their virtual environment is recorded and remembered and refined for better learning experiences.  The tutor or teacher could do an analysis of the data that is collected by the adaptive learning technology and facilitate improvements or add a second or third learner into the environment for support.  Or even work with the content of the virtual learning environments and adapt that content or resources to the students needs.

 
Comments

Posted in Iné

 

Toto leto nemusíš cestovať nikam, zahraničie príde za Tebou!

15 May

Me, Myself & I je neformálny vzdelávací projekt určený pre žiakov základných a stredných škôl, zameraný na zlepšenia v oblastiach ako časový manažment, prezentačné zručnosti, tímová práca, interkultúrne vedomosti a mnohé iné. Prostredníctvom atraktívnych tréningov sprostredkovanými zahraničnými stážistami v anglickom jazyku, si študenti, okrem zlepšenia angličtiny, užijú skvelé prázdniny plné zábavy a nezabudnuteľných zážitkov!

Termín projektu

Projekt je rozdelený na dve kolá:

  • 1. kolo 20.7. – 31.7.
  • 2. kolo 3.8. – 14.8.

Cena

Cena za jedno dvojtýždňové kolo je 25€ (4 a viac hodín denne)

Viac detailov nájdeš na http://aiesec.sk/mmi/

 
 

Hospodárska korešpondencia. Prežitok?

11 Nov

Hospodárska korešpondencia. Prežitok? Že písať emaily vie predsa každý? Dajte si pozor, aby ste v práci nič nepodcenili.

Zvládnuť základy hospodárskej korešpondencie, napísať úhľadný a bezchybný list (čítaj email) je v dnešnej dobe polovica úspechu. Vedieť správne naformulovať Vaše myšlienky a požiadavky a dodať im správnu formu neukazuje iba Vašu profesionalitu, ale je pre druhú stranu taktiež znakom o Vašej serióznosti.

Ako teda napísať obchodný list, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť? Úradné či obchodné listy píšeme podľa určitých pravidiel a majú predpísanú úpravu. U nás upravuje písanie písomností Slovenská technická norma STN 01 6910 a s ňou súvisiace normy. Každý obchodný list by mal obsahovať nasledovné náležitosti:

  • Záhlavie – po správnosti ho umiesťujeme 27 mm od horného okraja papiera. Súčasťou záhlavia je adresové pole odosielateľa. V prípade fyzickej osoby uveďte Vaše meno, priezvisko a úplnú adresu. Právnická osoba uvedie názov spoločnosti, sídlo firmy a logo.
  • Adresa príjemcu – v obchodnom liste ju píšeme vpravo do predtlačeného poľa a ak predtlačené pole nemáme, začneme od ľavého okraju ako text.
  • Oslovenie alebo doručovacie údaje – ak budete daný obchodný alebo úradný list posielať doporučene alebo prioritne, je potrebné to uviesť nad adresu príjemcu. Oslovenie v prípadne súkromného listu patrí na rovnaké miesto. Správne napísané adresy vyzerajú približne takto:

 

hospodarska korespondencia

  • Odvolávanie údaje – uveďte napríklad číslo listu, na ktorý reagujete (napríklad Objednávka č. 26/2014) alebo podacie číslo
  • Vec – heslovité vyjadrenie obsahu sa začína písať od ľavej strany veľkým začiatočným písmenom a neukončuje sa bodkou. Názov obsahu sa zvýrazňuje podčiarknutím, tučným písmom alebo ich kombináciou.
  • Oslovenie – patrí k profesijnej etikete. Oslovenie sa začína od ľavého okraja, píšeme za ním čiarku, za ktorou nasleduje po vynechaní jedného riadka text listu, začínajúci sa malým písmenom (pozor na automatické veľké písmená vo Worde ☺)
  • Text listu – je jadrom celého listu, preto si dajte na ňom špeciálne záležať. Deľte text na odseky prázdnym riadkom. Dôležité časti listu môžete zvýrazniť tučným písmom alebo centrovaním.
  • Podpis – patrí na pravú stranu listu a umiestňujeme ho spravidla 2-3 riadny pod text listu.

 

Základané pravidla normovaného listu:

http://tana.masla.sk/word/norma.htm

http://www.hasossamorin.edu.sk/hok_1g_2_polrok.pdf

Kompletné pravidlá – Slovenskú technickú normu:

http://www.ucps.sk/subory/Pravne_predpisy_pdf_doc/STN_01_6910_Pravidla_pisania_a_upravy_pisomnosti.pdf

Vzor žiadosti nájdete tu:

http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pracovny-servis/vzory-dokumentov/vzor-ziadosti-o-skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou/

Reklamácia vyzerá približne takto:

http://www.centrumkolies.sk/domain/centrumkolies1/files/vzor_reklamacie.pdf

 
 

Lepšie zárobky máme napísané v tvári

22 Sep

laukova (1)Rozprávkové platy manažérov nezávisia len od ich skúseností, odbornosti či kontaktoch, ale aj na tom, ako navonok vystupujú, akú majú reč tela a hlavne, čo majú napísané v tvári. V zahraničí začína byť pri pracovných pohovoroch trendom, že si personálny manažéri vyberajú na lepšie platené pozície ľudí aj podľa neverbálnej komunikácie a na základe toho, ako vyzerajú a starajú sa o seba. Na tento trend pozvoľna nastupujú aj firmy na Slovensku. Podľa odborníčky na neverbálnu komunikáciu Nory Laukovej reč tela a najmä naše črty tváre prezrádzajú, do akej miery budeme v živote úspešní.

Čo znamená, že máme úspech alebo neúspech v živote napísaný v tvári?

S tým, čo máme napísané v tvári a reči tela, ako budeme, resp. nebudeme úspešní sa už narodíme. Často majú ľudia predstavu, že reč tela je danosť, ktorá sa dá naučiť a môžeme ju kedykoľvek zmeniť. Reč tela je daná dispozíciou človeka. Teda to, čo má človek napísané v tvári a v jeho fyzionómii nemôžeme zmeniť. Môžeme len korigovať správanie a vonkajšie prejavy, nie však to, čo skutočne prežívame alebo cítime. Reč tela a dispozícia v tvári sú hlavným ukazovateľom toho, čo človek v živote dokáže, na čo má schopnosti, či potenciál. Reč tela je kniha, ktorá je živou knihou každého človeka a nedá sa len tak prepísať. A tak je to aj s tvárou a tým, čo v nej máme napísané. Úspech resp. neúspech je napísaný v črtách tváre človeka, ktoré majú niekoľko významných znakov. Väčšinou ide o ľudí, ktorí majú hranatú tvár, guľatú bradu a ostrejšie črty tváre. Majú výraznejšie ostré vrásky okolo očí a úst. Oči majú ďalej od seba a majú väčšie nosné dierky. To sú ľudia, ktorí majú radi peniaze, hovoríme, že pričuchávajú viac k peniazom, a vedia ich vyhľadať. (smiech). Majú väčšinou atletické postavy, sú húževnatejší, silnejšie stavaní a svalnatejší. Majú od prírody danosť, resp. schopnosť sa veľmi rýchlo fyzicky zregenerovať. To je znakom, že vedia pracovať aj vo veľkom strese, zároveň vedia dobre využívať svoj šarm, charizmu a cieľavedomosť na to, aby zaujali. Medzi charizmatické a cieľavedomé znaky tváre sú napr. jamka, resp. čiarka v brade, výrazná vráska medzi očami, nesúmerné obočie, či oči v hornom viečku klesajúce smerom dolu.

Čo najviac dnes predáva úspešných?

Boli by ste prekvapení, že práve neverbalita. Tvorí totiž až 93 percent z celkového komunikačného prejavu človeka. Nie je to len tým, čo človek vie a aké má znalosti, či odbornosť. V dnešnej dobe totiž práve vzhľad predáva potenciál a schopnosti. Ak sú ľudia upravenejší, čistejší či štíhlejší, teda dávajú navonok vedieť, že sa o seba viac starajú, majú aj väčší úspech. Ak si niekto myslí, že pri lepšie platených pozíciách zaujmú najmä inteligenciou, tak sa mýlia. Tí úspešnejší sú viac pohybliví ľudia, viac dynamickí, aktívni, málo skeptickí a draví bojovať za seba, teda za hodnotné veci o ktorých sú presvedčení. Často medzi tieto typy patria z typológie napr. sangvinici, často aj niektorí cholerici.

Ale rozhodujúcejšie v tomto smere sú však iné faktory ako to, či máme väčšie nosné dierky alebo užšiu tvár.

Samozrejme, ale aj to sú znaky, na ktoré sa mnohí personalisti vo svete pri výbere kandidátov napríklad na manažérske pozície zameriavajú. Pozrite sa na najlepšie platených manažérov na svete. Sú to skvelí rečníci s dokonalým vystupovaním, ktorí trvale pracujú na svojom sebarozvoji aj na svojom vzhľade. Ide o osobnosti, ktoré si vedia ľudí získať a „nakloniť na svoju stranu“. Vedia perfektne pracovať so svojimi výhodami neverbality, ovládajú vzťahový a psychologický manažment. Nie je to len o povahe, skúsenostiach a vedomostiach daného človeka, ale aj o celkovom výzore. Keď sa pozriete na ich fyzický vzhľad, majú veľa spoločných čŕt, ktoré som opisovala.

Na Slovensku sa pri výbere kandidátov pozerá skôr na ich znalosti, skúsenosti a či odbornosť.

Áno, osobnostný profil veľa personalistov na Slovensku robí týmto spôsobom. Neverbalitu často posudzujú len okrajovo, pretože na Slovensku nie je veľa ľudí, ktorí sa tomuto odboru špecificky venujú. I keď už aj na Slovensku sú medzinárodné spoločnosti, ktoré začali v pohovoroch uplatňovať poznatky z neverbality.

Prečo je to dôležité?

V dnešnej trhovej ekonomike platí, že „dobré kontakty umožňujú vytvárať dobré kontrakty“. Úspešnejší, teda otvorenejší a sebavedomejší ľudia si vedia získať okolie, nadviazať lepšie kontakty a vzťahy, a to im pomáha posúvať sa aj profesijne vyššie. K sebavedomiu prispieva aj celková neverbalita. Pri lepšie zarábajúcich ľuďoch platí, že majú lepšie vyvinutú schopnosť predať sa, ide o tzv. sebaprezentáciu a sebamarketing. Ľudia, ktorí majú ostrejšie črty tváre a výraznejšie vrásky, pôsobia dôveryhodnejšie, cieľavedomejšie. Zároveň platí, že úspešnejší a cieľavedomejší ľudia dbajú aj na svoj vzhľad a oblečenie.

Hovorí sa, že ak sa človek oblečie do určitého druhu oblečenia, prispôsobí sa mu aj svojím správaním.

Samozrejme, že oblečenie dotvára našu celkovú osobnosť a neverbalitu len podčiarkne. Oblečením vyjadrujeme to, akí sme, aké máme hodnoty, ako sa cítime. Oblečenie prezrádza nielen to, aký máme vkus, ale aj do akej sociálnej vrstvy sa zaraďujeme, aký máme spoločenský status, v akej pracovnej oblasti sa pohybujeme. Častokrát aj to, kam chceme patriť. Poznala som manažéra, ktorý chcel patriť medzi vrcholový manažment, avšak oblečením vyjadroval opak. Nosil síce oblek, ale často bez kravaty. Nedbalý vzhľad, rozopnutá košeľa bez kravaty dávala najavo, ste mi všetci ľahostajní, viem to, čo viem a takého ma musíte prijať. Oblečením dávam najavo aj to, či si niekoho vážim, alebo ním pohŕdam. A to bol prípad aj tohto manažéra.

Švajčiarska banka UBS vydala pred pár rokmi štyridsaťštyristranové pravidlá obliekania, v ktorých zamestnancom prikazovala nosiť spodnú bielizeň telovej farby či to, aký parfum si majú vybrať. Mali pôsobiť dôveryhodne a pestovane, o to viac v čase krízy.

Tento trend je výraznejší aj v tejto dobe. Čoraz viac sa tlačí na celkový vzhľad zamestnancov, hlavne v lepšie platených pozíciách. Napríklad od pracovníka na vysokozdvižnom vozíku sa to nevyžaduje, no dnes už aj sekretárka musí reprezentovať. Všimnite si to aj na predavačoch v obchodoch. Svojim vystupovaním a oblečením prezentujú svojho zamestnávateľa. Niektoré firmy na to dbajú viac, niektoré menej. V tak silnom konkurenčnom prostredí je tlak na to, aby sa aj týmto spôsobom odlišovali firmy od konkurencie – kontrolou svojej neverbality, ktorá teraz viac predáva ako inokedy.

Vráťme sa k neverbálnej komunikácii. Máme to vrodené, či sa na tom dá pracovať?

Máme na to vrodené predispozície a k tomu pridané charakterové, resp. povahové vlastnosti. To, čo máme vrodené a napísané v tvári nezmeníme. Môžeme meniť len to, ako sa správame a pohyblivú neverbalitu, teda gestá, postoje, dotyky, vzdialenosť, paralyngvitiku či čiastočne ovplyvňovať mimiku tváre. Avšak zmena pohyblivých neverbálnych prejavov sa dá ovplyvňovať a aj naučiť. Čo je však problém, ak sa to naučíme zle, ovplyvňujeme tým pohľad z vonku na nás. Vtedy robíme niečo v prejave, čo skutočne vnútorne neprežívame. Tomu sa hovorí nesúlad vonkajšieho a vnútorného prejavu. Pohyblivé neverbálne prejavy stále dokážeme ovplyvňovať, ale nie trvale zmeniť. Avšak dobre zvládnutá neverbalita nám dáva predpoklady na to, aby sme sa na trhu práce lepšie uplatnili.

Sú v živote úspešnejší muži alebo ženy?

Je veľa úspešných mužov, ale aj úspešných žien. Čo sa týka práce, lepšie sú na tom muži. Sú racionálnejší, zameraný na jeden cieľ, neriešia emócie a cieľ si držia pokiaľ ho nedosiahnu. Žena je viac emotívne založená, čo môže byť v pracovných vzťahoch niekedy na príťaž. Ženy viac riešia citovú oblasť a viac cieľov naraz. Veľakrát sa nedostanú k takým výsledkom ako muži, pretože aktivitu rozptyľujú na viaceré ciele bez konkrétneho zamerania na jeden cieľ a pridávajú k tomu emóciu zo seba.

Nora Lauková je odborníčka na neverbálnu komunikáciu. Pracovala niekoľko rokov na rôznych manažérskych pozíciách oblasti obchodu a ľudských zdrojov. Od roku 2004 podniká v oblasti vzdelávania a HR, individuálneho koučingu a consultingu v oblasti neverbálnej komunikácie, neverbálnej charakterológie a typológie pre indivuálnych klientov, firmy a nadnárodné spoločnosti.

Fotograf: Branislav Šimončík

 
Comments

Posted in Iné

 

O vzdelaní na pohovoroch neklamte. Vypomstí sa vám to

07 Sep

Hospodárska kríza poriadne otriasla trhom práce nielen na Slovensku. Priniesla jednak okresanie pracovných miest, ale aj väčší tlak na uchádzačov pri pracovných pohovoroch. Nároky na uchádzačov sú dnes väčšie, ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Súvisí to aj s tým, že trh sa vyvíja a rastú aj nároky na samotné firmy, ich produkty a služby, a tie sa logicky premietajú aj do nárokov na zamestnancov. Personalisti teraz kladú väčšiu dôležitosť overovaniu si spoľahlivosti a dôveryhodnosti uchádzačov.

V žiadnom prípade by preto uchádzač nemal dokresľovať svoje vzdelanie, či pracovné skúsenosti, ktorými nedisponuje. Nemal by preceňovať svoje schopnosti. Ak to personalisti neodhalia priamo na pohovore, všetky nezrovnalosti sa odhalia v praxi.

Personalisti počas samotného pohovoru potrebujú poznať nielen najvyššie dosiahnuté vzdelanie kandidáta, ale aj akými školeniami prešiel alebo vlastní osvedčenia či certifikáty. Táto informácia im umožní zvážiť si náklady na ďalšiu prípravu a adaptáciu zamestnanca, ako aj to, koľko bude zamestnávateľ musieť investovať do jeho profesionálneho zvládania. Z týchto informácii sa personalista taktiež dozvie, aký má kandidát postoj k ďalšiemu zdokonaľovaniu a ochote pracovať na sebe, prehlbovať si vedomosti vo svojej profesii. Kandidáti by preto mali myslieť aj na to, či si pred samotným pohovorom nepotrebovali doplniť odborné vedomosti.

 

job interview

Pri preverovaní dosiahnutého vzdelania a predošlých pracovných skúseností si personalisti preverujú aj referencie. Preto je dôležité uviesť odporúčania od bývalých zamestnávateľov, učiteľov, ľudí z brandže, školiteľov a podobne. Buď ho uchádzač o zamestnanie priloží už ako samostatný dokument alebo ako súčasť CV, napríklad:„Tak kreatívna a pracovitá zamestnankyňa je prínosom v dobrých i zlých časoch,“ Jozef Slovák, advokát.

,,Študent počas trojmesačného intenzívneho kurzy španielskeho jazyka dosiahol úroveň B1, a je schopný dorozumieť sa slovom aj písmom na pokročilejšej úrovni. Počas kurzu preukázal veľkú ochotu učiť sa a dôkladne si plnil stanovené úlohy,“ Lucia Kováčová, profesionálna doučovateľa španielskeho jazyka z portálu DoučMa.sk.

Takéto referencie vám na pracovnom pohovore len pridajú plusové body. Netreba však zabúdať na to, že počas samotného pohovoru uchádzač nesme klamať a prikrášľovať svoje skúsenosti. “Personalista si pravdu overí hlbšími cielenými otázkami, pri ktorých sa môže ľahko zamotať,” dodáva Ivana Kubašková z personálnej agentúry Grafton. 

 
Comments

Posted in Iné

 

Chcete skutočne získať študenta? Oslovte ho priamo

02 Sep

How-to-Make-International-Calls-from-the-USAV DoučMa.sk budujeme platformu, kde si doučovatelia môžu budovať svoju reputáciu, predjednať podmienky doučovania a pohodlným spôsobom získavať nových študentov. Podľa našich skúseností, aktívni doučovatelia neustále hľadajú nových študentov, možno ich preto rozdelit’ do rôznych kategórií:

1) krátkodobí študenti – potrebujú vysvetliť učivo pred testom

2) dlhodobí študenti – študenti prevažne cudzich jazykov, ktorí majú vôľu a čas sa jazyk naučiť

3) nadchnutí študenti – títo študenti začnú s veľkým entuziazmom, ale nadčenie pre učenie z nich po pár hodín opadne,a doučovaniu sa ďalej nevenujú

Z rozhovorov s doučovateľmi sme zistili, že kvôli potrebám a prístupu študentov, učitelia potrebujú efektívne využiť svoj čas, a tak je získavanie nových kontaktov na študentov na dennom poriadku. Zmenami na DoučMa.sk proces spájania neustále zefektívňujeme, ale z času načas príde od doučovateľa sťažnosť s tým, že sa mu študent spätne neozval. Ľudia sa radi skrývajú za elektronickú komunikáciu. V mailovej alebo mobilnej komunikácii si dokážete vziať čas na rozmýšľanie predtým, ako odpoviete. Postoje môžu byť silnejšie pri vyjednávaní a podobne. Tiež ale zabúdame na to, že ľudia sa správajú nezodpovedne, e-mail je veľmi jednoduché prehliadnuť, odignorovať, alebo vďaka filtrom na serveroch skrátka zapadne niekde do SPAM boxu a zabudnutia, keďže v čase, keď ho adresát nájde, už bude úplne neaktualny.

V mene DoučMa.sk Vám dokážeme dať jedinú radu, ak vás študent osloví – zdvihnite telefón a zavolajte mu, zaberie to len pár sekúnd a šanca na jeho ziskanie je podstatne vyššia.

 
Comments

Posted in Iné

 

brazílska-portugaličina = portugalčina?

01 Sep

Christ-The-Redeemer-Statue-Rio-de-Janeiro-Brazil-wide-wallpapersVeľa ľudí si neuvedomuje, že portugalčina v Portugalsku a v Brazílii sa značne líši nielen výslovnosťou, ale aj niektorými prvkami v gramatike a slovách. Portugalčina patrí medzi románske jazyky, no vďaka nadvláde Arabov v  stredoveku, má oveľa viac prvkov z arabčiny, predovšetkým vo výslovnosti. Charakteristická črta portugalčiny je „šušlanie“, na ktoré si mnohí študenti nevedia zvyknúť, a zo začiatku sa im zdá veľmi smiešne. V gramatike a slovnej zásobe sa portugalčina veľmi podobá na španielčinu.

Karolína Zemánková sa venuje doučovaniu portugalčiny a angličtiny, zároveň pôsobí aj ako prekladateľka a tlmočníčka v oboch jazykoch.

Keď sa Karolíne niekto ozve so záujmom o učenie portugalčiny, jej prvá otázka smeruje k zisteniu, o aký jazyk má študent záujem – európsky alebo brazílsky?

Už na strednej škole sa začala učiť angličtinu a francúzštinu a jazyky sa stali jej hobby. Oba chcela študovať aj na vysokej škole. Vybrala si prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V čase, keď  maturovala, sa však neotváral francúzsky program. K angličtine si teda musela nájsť iný jazyk. V zozname ponúkaných možností Karolíne náhodne padol pohľad na portugalčinu a povedala si, že popri angličtine je dobré mať „exotický“ jazyk, ktorý neovláda veľa ľudí.

lisabonPočas štúdia strávila mesiac v Lisabone a mesiac na stáži v Brazílii. Portugalsko je krásna krajina s úžasnou architektúrou a veľmi srdečnými ľuďmi. Nečakajte typických „lenivých južanov“, ale meškať na stretnutie budú vždy. Jediné, na čo si Karolína nevedela zvyknúť, bola miestna kuchyňa. Portugalci totiž milujú olej a vyprážané a ťažké jedlá. Brazília je obrovská krajina, preto je v nej veľa kontrastov, či už podnebných alebo kultúrnych.

Z jej skúsenosti niektorým žiakom pomáha, keď sa predtým učili španielčinu, iných to ale môže naopak študentov mýliť. Najčastejšou motiváciou žiakov je, že sa chystajú na Erasmus alebo iný študijný pobyt do Portugalska, a chcú sa ešte predtým naučiť aspoň základy. Pribúda však aj veľa manažérov firiem, ktorí by radi nadviazali kontakt s brazílskymi firmami, keďže ide o ekonomicky silnú krajinu.

Karolínu môžete kontaktovať prostredníctvom jej profilu na stránke DoučMa.sk. 

 

 
Comments

Posted in Iné

 

Ktorého učiteľa kontaktovať?

29 Aug

Učiteľ má vynikať predovšetkým svojimi znalosťami a schopnosťami učivo žiakovi vysvetliť. Je však dôležité, aby si v prvom rade našiel cestu k samotnému študentovi.

Veľmi nás mrzí, keď nám študent napíše, že sa mu nedarí doučovanie cez náš portál nájsť, prípadne si medzičasom doučovanie našiel cez iný zdroj, aj keď mal záujem využiť DoučMa.sk.  Urobili sme preto s doučovateľmi viacero telefonických prieskumov, v ktorých sme sa pýtali, prečo na požiadavky od študenta nereagovali, a dospeli sme k mnohým záverom.

Podľa vzoru webových stránok, kde užívatelia ponúkajú svoje služby ostatným návštevníkom, sme sa rozhodli pre podobný krok, a to ukázať študentom hľadajúcim doučovanie informáciu o tom, ako je doučovateľ aktívny pri odpovedaní študentovi na získané požiadavky. Pri kalkulácii zohľadňujeme pomer zodpovedaných správ alebo zobrazených kontaktov študenta počas posledných troch mesiacov.

 
Comments

Posted in Iné