Andrea S.

Andrea S.

Responds within 1 hr, to 90% of messages
90% 1 hr
From 15 €/hr
Accepts new students

Andrea S.

Accepts new students

Anglický, nemecký, slovenský jazyk a psychológia online

  • 5/5 (rated by 3 students)
  • -
  • 130 lessons taught
  • Offers online lessons
  • Preferred times: mornings, evenings, weekend
Price From 15 €/hr
Preferred times: mornings, evenings, weekend
Description Blogs

Contact Form

Description

Volám sa Andrea a žijem momentálne v zahraničí, a z toho dôvodu doučujem predovšetkým online.
Vyštudovala som Učiteľstvo - slovenský a nemecký jazyk na Slovensku a neskôr Psychológiu v Londýne.
Súkromne som doučovala už počas vysokoškolského štúdia a neskôr učila slovenčinu v zahraničí.

Každý je unikát, a preto pristupujem k učeniu veľmi flexibilne a snažím sa vytvoriť individuálny učebný plán šitý na mieru.

Špecializujem sa na prípravu na pohovory (job interview) v angličtine a slovenčine.
Taktiež doučujem behaviorálnu, edukačnú a business psychológiu.


Blogs (3)

Učenie a deti

Keď hovoríme o učení sa s deťmi, väčšinou máme na mysli učenie povinné. Ak však berieme učenie ako prirodzenú súčasť života, ktorá našim deťom dáva možnosť rozvíjať sa, rozumieť svetu a zaujímať sa…

Ako si zlepšiť angličtinu?

Pozrime sa dnes na to, ako sa zlepšiť v angličtine.Moje rady znejú:1. Na vnútornej motivácií záleží. O tom, či sa chceme alebo musíme učiť rozhodujeme my. Platí, čím silnejšia motivácia sa učiť, tým…

"Musím sa učiť" verzus "chcem sa učiť"

Všetci ste sa tu stretli za účelom učiť sa, rásť, rozvíjať svoje schopnosti a talenty.Očakávania, obavy, úzkosť i radosť z progresu sú emócie, ktoré vás často sprevádzajú na ceste tohto učebného…