Mária K.

Mária K.

Responds within 1 hr, to 25% of messages
25% 1 hr

Mária K.

Doučovanie matematiky, slovenčiny a psychológie v Svärom Jure a okolí

  • -

Contact Form

This tutor is inactive

This tutor has not been around for a while. Find another tutor who will more likely respond to your tutoring request.

Search another tutor

Description

Som 24 ročná študentka psychológie v nasledujúcom školskom roku budem ukončovať magisterské štúdium, na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyštudovala som gymnázium v meste Pezinok. Venujem sa doučovaniu slovenčiny, matematiky a psychológie. Posledného pol roka som doučovala deti z problémových rodín vrámci projektu ministerstva školstva. Tejto práci sa venujem nielen kvôli učeniu ako takému ale aj kvôli môjmu pozitívnemu vzťahu k deťom, adolescentom a ľuďom celkovo. Svoje vedomosti zo štúdia psychológie, viem pretaviť do špeciálneho prístupu a inovatívnych metód ako pochopiť a motivovať študenta. Aby učenie nebolo len povinnosťou ale aj zábavou. Veľký dôraz dávam na to aby študenti sami tvorili priebeh doučovaní a cítila sa rovnocennou súčasťou celého procesu.