Mária M.

Mária M.

Responds within 48 hrs, to 67% of messages
67% 48 hr+
Accepts new students

Mária M.

Accepts new students

Doučím MAT, FYZ, CHEM a SJL žiakov ZŠ

  • 5/5 (rated by 1 student)
  • -
  • 7 lessons taught
  • Offers online lessons
  • From  10 €/hr
  • Preferred times: mornings, midday, evenings, weekend
Price From 10 €/hr
Preferred times: mornings, midday, evenings, weekend
Description Answered questions

Description

Ahoj, som študentka matematického gymnázia v Bratislave. Baví ma matematika a prírodné vedy a rada ich doučím. Mám skúsenosti s doučovaním mladších súrodencov a spolužiakov. Robím tiež ako dobrovoľníčka v neziskovej organizácii P-mat, ktorá sa zameriava na popularizáciu matematiky a fyziky medzi žiakmi základnej školy. Momentálne doučujem iba online formou.

Answered questions (1)

This tutor has helped to answer these study questions

Mária M.

Trecia sila

Vypočítajte treciu silu na posun dreveného kvádra hmotnosti 2 kg na kamennom podklade pod uhlom 40° keď µ=0,6. Napíšte vzorce, obrázok, dosaďte a vypočítajte. g = 10 m.s-2