Dominika B.

Dominika B.

Responds within 1 hr, to 25% of messages
25% 1 hr

Dominika B.

Empatická doučovateľka online aj offline

Price From 10 €

Description

Som Dominika a doučovaniu sa intenzívne venujem už 5 rokov. Počas týchto rokov som sa stretla s rôznymi študentmi a naučila som sa tak pracovať s rozdielnymi ľudskými povahami a jednotlivými špecifickými potrebami. Dôraz kladiem na to, aby každá hodina bola pútavá a prispôsobená konkrétnemu študentovi a jeho aktuálnym schopnostiam a znalostiam :)

Lesson types

Štandardná lekcia

10 € / 55 min