Author's photo
Account deleted
chémia

Neviem ako to vyrátať

Na prípravu 250 ml nasýteného roztoku jodičnanu strieborného použijeme 0,011 g tejto soli. Vypočítajte konštantu
rozpustnosti a koncentráciu iónov v tomto roztoku.

1 answer
Katarína,
najskôr vypočítaš c (pre obidva ióny bude rovnaká , lebo AgIO3 c (Ag+) = c (IO3-)
c = ?, V = 0,25 l, m = 0,011 g Mr(AgIO3) = 282,77
vypočítame n (látkové množstvo): n = m/Mr = 0,011 / 282,77 = 3,89 . 10 na -5
= 0,0000389 mol
c = n / = 0,0000389 / 0,25 = 0,0001556 mol/l
Ks (súčin rozpustnosti): Ks = c 2 (cf na druhú) = 0,0001556 na druhú = 0,0000000242 =
2,42 . 10 -8
(10 na -8) mol/l