Author's photo
Anonymous author
chémia

chémia

ahojte ako budem vedieť či v reakcii vznikne zrazenina?

Attachments:
Question image
1 answer
Zrazenina vznikne vtedy, ak súčin koncentrácií iónov prekročí hodnotu súčinu rozpustnosti.
c(BaCl2) = 0,05 mol/l
c(Na2SO4) = 0,05 mol/l
Ba2+ + SO4(2-) -> BaSO4

Musíme zistiť koncentráciu Ba2+ a koncentráciou SO4(2-) z ich roztokov.
BaCl2 -> Ba2+ + 2 Cl-
c(BaCl2) = c(Ba2+) = 0,05 mol/l
Na2SO4 -> 2 Na+ + SO4(2-)
c(Na2SO4) = c(SO4(2-)) = 0,05 mol/l

Zistíme súčin koncentrácií iónov, teda 0,05x0,05 = 0,0025 mol/l
Súčin rozpustnosti má hodnotu 1.10 na -10 a teda hodnota súčinu koncentrácií iónov (0,0025 mol/l) je väčšia ako hodnota súčinu rozpustnosti, t. j. zrazenina vznikne.

Ks = 1.10 na -10
BaSO4 -> Ba2+ + SO4(2-)
c = √(1.10 na -10) = 10 na -5 mol/l

Teda správne odpovede sú: A, D