Cudzí jazyk bez gramatiky?

Cudzí jazyk bez gramatiky?!

Už som sa párkrát stretla zo strany študentov (začiatočníkov) s požiadavkou, aby som ich naučila cudzí jazyk bez gramatiky. Vraj ju nebudú potrebovať, pretože budú zamestnaní v gastronómii. Ich hlavným cieľom bude naučiť sa frázy používané v danom odbore. Povedala som im, že jazyk sa bez gramatiky naučiť nedá, ale môžeme sa zameriavať prioritne na frázy a skresať gramatiku, dúfajúc, že po prvej našej spoločnej hodine študenti zistia, že sa ohľadom gramatiky mýlili a že ju potrebovať budú.

Ako som predpokladala, tak sa aj stalo. Na prvú hodinu som pripravila študentom užitočné frázy z gastronómie. Pri čítaní fráz sa hneď na začiatku hodiny vynorilo zopár otázok ohľadom výslovnosti. Keď sa ma študenti spýtali, prečo sa konkrétne slovo vyslovuje ako sa vyslovuje, vysvetlila som to a následne poukázala nato, že ešte sme iba začali, ale bez gramatiky sme sa nezaobišli.

Počas nasledujúcej 60 minútovej hodiny vzniklo ohľadom fráz veľa ďalších otázok, ktoré som všetky zodpovedala, pričom sa nedalo vyhnúť gramatike. Na konci hodiny sa mi študenti poďakovali a uznali, že nabiflené frázy by im po čase vyfučali z hlavy, ale keď vidia súvislosti medzi slovíčkami a rozumejú aspoň základným zákonitostiam gramatiky cudzej reči, frázy si zapamätávajú ľahšie a ostávajú im natrvalo v pamäti. Naše spoločné lekcie pokračovali a študenti z hodiny na hodinu napredovali.

Približne po ôsmich mesiacoch nášho spoločného učenia sa zamestnali v gastronómii v Rakúsku, zatiaľ iba síce na pozíciách, ktoré si nevyžadovali ešte pokročilú nemčinu. Tu treba podotknúť, že ak ste ešte nikdy nepracovali v Rakúsku a nemáte vybavené doklady potrebné pre prácu, získať tam prácu je oveľa ťažšie, pretože Rakúšania uprednostňujú ľudí, ktorí skúsenosti s prácou u nich už majú, vedia im od predchádzajúceho zamestnávateľa poskytnúť referencie atď. Takže pre mojich študentov získať prácu prvýkrát v Rakúsku bolo úspechom. Neskôr som sa dozvedela, že študentom, po zlepšení sa ich nemčiny, sa po čase podarilo získať lepšiu pracovnú pozíciu.

Veľmi som sa potešila, keď ma o tom informovali smskou. Z mojich študentov sa zatiaľ až na nejaké výnimky podarilo každému získať prácu v zahraničí. Napr. jedna moja bývalá študentka pôsobí ako lekárka vo Švajčiarsku, druhá je zamestnaná tiež ako lekárka v Nemecku, viacerí ďalší sú zamestnaní v gastronómii alebo v obchodoch v Rakúsku.


Úspech mojich bývalých študentov je čiastočne aj mojim úspechom, čo mi viacerí z nich povedali. Som rada, ak pomocou mojich hodín posuniem ľudí bližšie k ich cieľu.


Read more articles on our blog:

back to blog

Tutors of nemecký jazyk

Are you looking for nemecký jazyk tutoring? Find the right nemecký jazyk tutor for online or in-person tutoring near you.