Čo vám bráni naučiť sa cudzí jazyk?

Čo vám bráni naučiť sa cudzí jazyk?

Každý to asi pozná. Ten neopísateľný pocit, keď sa rozhodneme niečo zmeniť v našom živote k lepšiemu a s oduševnením sa púšťame do pre nás novej aktivity. Začneme navštevovať fitness centrum, pretože túžime po lepšej kondícii alebo sa rozhodneme pre jeden z mnohých kurzov, ako napr. kurz kreslenia, hry na hudobný nástroj, spev, štúdium cudzieho jazyka atď. pretože sa chceme posunúť ďalej v sebarozvoji, možno kvôli práci alebo len z vlastnej iniciatívy. Začiatok pre mnohých z nás a s ním spojené rozhodnutie, že začneme s novou aktivitou je zvyčajne ľahké a je spojené s plánovaním ako často sa danej činnosti budeme venovať a tiež s očakávaním za aký čas dosiahneme viditeľný pokrok.

A tu sa dostávame k prvému problému, ktorý nám môže stáť v ceste pri dosiahnutí nášho cieľa, naučiť sa niečo nové. Je to VYTRVALOSŤ. V tomto článku sa spoločne pozrieme na to, čo nám častokrát bráni dosiahnuť pokročilú úroveň z cudzieho jazyka.  Keď sa pri učení jazyka začínajú vynárať prvé problémy, ako napr. učenie nám nejde tak ľahko, ako sme si predstavovali alebo nenachádzame toľko času na štúdium, ako sme si to želali, máme viac povinností, než sme si mysleli, niektorí z nás už po pár týždňoch upúšťajú od učenia a je možné, že sa svojho cieľa po krátkej dobe aj vzdajú. Je to škoda, pretože ak sa cudzí jazyk chceme ozaj naučiť, budeme vždy potrebovať vytrvalosť a ideálne podmienky nebudú nikdy existovať. Ćiže ak budeme čakať na lepšiu príležitosť, nemusí vôbec prísť. Tu vychádzam z toho, že ak sa niekto rozhodol naučiť sa nový cudzí jazyk, prípadne si zlepšiť svoje vedomosti, tak na začiatku rozhodnutia, či sa púšťať do štúdia, sa mu načasovanie aktivity zdalo byť v poriadku.

Druhá záležitosť, ktorá nám môže brániť v pokračovaní učenia sa cudzieho jazyka je naša NETRPEZLIVOSŤ a CHUŤ VZDAŤ SA a súvisí už so spomínanou vytrvalosťou. Ak pokroky prichádzajú iba pomaly, nenapredujeme tempom, ktoré by sme si želali, prichádzajú častokrát myšlienky typu, či sa to vôbec oplatí, možno jazyk v živote nebudeme potrebovať a podobne. Tu je namieste povedať, že nikto z nás nevidí do budúcnosti a nevie, či sa mu "oplatí" učiť sa, ale jedno je isté, všetko čo vieme, je fajn a nikdy nevieme, kedy sa nám dané vedomosti zídu. Vždy je lepšie vedieť viac, ako potom nariekať, že nás nezobrali do novej práce, pretože naša úroveň jazyka bola nepostačujúca.

Ďalší problém, s ktorým sa stretávajú ľudia študujúci cudzie jazyky, sú NEVHODNÉ METÓDY. Čo sú nevhodné metódy a odkiaľ zistiť, ktoré by boli pre nás vhodné? Metód na učenie sa jazyka je veľmi veľa. Ak sa púšťame do štúdia cudzieho jazyka je veľmi dôležité, kde sa v ňom práve nachádzame. Pretože ak sme v jazyku úplní začiatočníci, budeme potrebovať iné metódy, ako niekto, kto sa v jazyku potrebuje už len zdokonaliť.
POROVNÁVANIE sa s ostatnými, ktorí už daný jazyk dobre ovládajú a mať pritom pocit, že my to nikdy nedosiahneme, nás tiež môže dosť demotivovať, čo môže mať za následok, že nášho cieľa sa úplne vzdáme. Porovnávať by sme sa mali jedine so sebou samým. Čiže ak vidíme, že v učení napredujeme a v jazyku sa- aj keď len pomaly- ale zlepšujeme, mali by sme byť spokojní. Niekto napreduje rýchlejšie, iný pomalšie. My sami vieme, koľko energie a času do štúdia jazyka vkladáme, tak podľa toho by sme náš pokrok mali sami ohodnotiť, pretože nikto iný nevie, ako často sa jazyku venujeme. NEREÁLNE OČAKÁVANIA nás môžu tiež zabrzdiť v učení, v horšom prípade sa rozhodneme s učením skoncovať.

Aby sa tak nestalo, pokúsme sa minimalizovať dané faktory a urobme všetko pre to, aby sme náš cieľ, ovládať cudzí jazyk, aj dosiahli. Ak potrebujeme podporu, pýtajme sa tých, ktorí už náročnou cestou štúdia cudzieho jazyka prešli a prekážky pri štúdiu jazyka z vlastnej skúsenosti poznajú. Nezabúdajme, že nikto sa nenarodil s vedomosťami, ale každý ich musel nadobudnúť učením. Majme optimizmus a pristupujme k učeniu v zmysle "Ak sa jazyk ostatní naučili, naučíme sa ho aj my." V tomto duchu nám všetkým želám úspech na tejto ceste.

.

Read more articles on our blog:

back to blog

Tutors of nemecký jazyk

Are you looking for nemecký jazyk tutoring? Find the right nemecký jazyk tutor for online or in-person tutoring near you.