Učenie a deti

Učenie a deti

Published on: 1. 11. 2021 Author: Andrea S.


Keď hovoríme o učení sa s deťmi, väčšinou máme na mysli učenie povinné.

Ak však berieme učenie ako prirodzenú súčasť života, ktorá našim deťom dáva možnosť rozvíjať sa, rozumieť svetu a zaujímať sa o veci okolo seba, potom učenie môže byť príjemne stráveným časom.

Deti kladú veľa otázok, práve preto lebo chcú rozumieť. Táto inštinktívna zvedavosť im dáva možnosť rásť intelektuálne i emocionálne.

Pri učení detí je dobré pracovať s motiváciou, trpezlivosťou, zvedavosťou a im vlastnou kreativitou. Za všetkým je jeden jednoduchý dôvod: Ani dospelí sa nechcú učiť, len z dôvodu povinnosti.

Počúvajme ich názor na to, ako by si oni predstavovali učenie sa nových vedomostí a zručností.

Deti dokážu byť mnohokrát dobrými poradcami. :)