Kanadská jazyková škola

Kanadská jazyková škola - jazyková škola

Kontakty

Web: www. *** - zobraziť
Tel.: 0910 *** - zobraziť

kontaktovať emailom
Adresa:
Kanadská jazyková škola
Radlinského 49/4,
917 01 Trnava

Canadian Language School (Kanadská jazyková škola) je jazyková škola pôsobiaca na Slovensku od roku 2001. Vyučuje sa tu anglický a francúzsky jazyk.

Spoločnost' Canadian Language School vznikla v roku 2000 v kanadskom Montreale, kde začala úzku spoluprácu s Univerzitou Concordia a jazykovou školou College Platon. Canadian Language School sa vyznačuje:

unikátnou vyučovacou metódou
výnimočnými učebnými materiálmi
vysokokvalifikovanými učiteľmi z Kanady, USA, Veľkej Británie a Austrálie
individuálnym prístupom ku každému študentovi
pozorným a priateľským manažmentom

Ak sa naozaj chcete naučit' anglicky alebo francúzsky, s nami to dokážete.

Náš učebná metóda a učebný program sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Naše pobočky sú na Slovensku v Trenčíne, Trnave a Nitre. Na štúdijný pobyt je možné íst' do Montrealu do Kanady.

 

Kontaktný formulár