RK Centrum Universa

RK Centrum Universa - jazyková škola

Kontakty

Web: www. *** - zobraziť
Tel.: 048 *** - zobraziť

kontaktovať emailom
Adresa:
RK Centrum Universa
Kuzmányho 5
947 00 Banská Bystrica
Slovensko

Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia, zriadená v roku 1991.
Zriaďovateľom školy je RK Centrum UNIVERSA, spol. s r.o., Horná 65,
974 01 Banská Bystrica;
Profesionálna inštitúcia poskytujúca jazykové vzdelávanie od úrovne A1 po C2 Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR/SERR) pre všetky cieľové skupiny;
Komplexné rozvíjanie všetkých zručností vyplývajuce z metodiky výučby cudzích jazykov (gramatika, písomný a ústny prejav, čítanie a posluch s porozumením) postredníctvom plne kvalifikovaných našich a zahraničných lektorov;
Štúdium je garantované spoločnosťou International Education Society, London (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk).

 

Kontaktný formulár