Harmony

Harmony - jazyková škola


Web: www. *** - zobraziť
Tel.: +421 *** - zobraziť

kontaktovať emailom

Adresa:
Kapitulská 26, Trnava, Slovensko

Panónska 6, Bratislava, Slovensko
 


Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Našim cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity tak jednotlivcov, ako aj organizácií.

Lektorky a lektori

Andrea

Andrea

garantka programov
Christian

Christian

angličtina
Jana

Jana

riaditeľka, garantka programov
Jana

Jana

lektorka rozvoja komunikácie
Jaroslav

Jaroslav

koordinator mark. oddelenia
František

František

koordinátor programov Junior
Ľubica

Ľubica

angličtina
Martin

Martin

francúzština
Milota

Milota

francúzština
Patrícia

Patrícia

garantka programov
Zdena

Zdena

lektorka rozvoja komunikácie

Referencie

Jana’s TOP qualities: Expert, Good Value, Creative. Stepping into language school of Jana, everybody can see and feel an atmosphere of work with passion, creativity, cooperation and well-being. Her staff – it is great team of people with deep knowledge, wonderful souls and high enthusiasm. She leads them to master teaching methods to high standards, to sharpening their qualities, and to share that richness. I wish to all teachers in our country to have a chance to work with Jana and her team. I wish to everybody to have a chance to be in contact with Jana.

Judith

I have known Jana both professionally and personally for a few years now. She is an exceptional person. If you ever have the pleasure of visiting or attending a training course in her school, you will enter a creative, beautiful world designed to enhance learning and creative thinking. Jana is one of the rare individuals who knows how to work with the whole person and bring out the best in everyone.

Bonnie

Jana je výnimočný líder a vytvorila svoju školu, Harmony, ktorá slúži ako príklad nám všetkým.

Bonnie

Dnes som dostala Osvedčenie o priznaní kreditov. Priznali mi 12. kreditov. Veľmi ma to potešilo, lebo s týmto som veľmi nerátala, ale podarilo sa. Chcem Vám osobne ešte raz poďakovať za to, ako ste mi pomáhali, za ochotu, trpezlivosť a podporu a za to, že takto pomáhate aj učiteľom, ako som ja, ktorí si myslia, že už nemajú šancu takéto niečo zažiť /či už kvôli zdravotnému stavu, alebo vyššiemu veku/ a vďaka Vám si plnia sny. Keby som bývala bližšie, prišla by som Vám poďakovať aj osobne. Želám Vám veľa spokojných študentov, aj učiteľov, ktorým pomáhate a nech sa Vám darí v živote.

Soňa

Aj ja sa chcem o svoje pocity podeliť s ostatnými. Bola som v Canterbury po prvýkrát, na kurze s názvom Creative Methodology for the classroom. Bol to úžasný týždeň, plný dojmov. Najviac na mňa zapôsobila priateľská atmosféra, ktorá sálala zo všetkých lektorov. V skupine nás pracovalo dvanásť – 4 zo Slovenska, 3 z Holandska, 4 z Poľska a 1 z Nemecka. Našou lektorkou bola Ola, ktorá mala každú aktivitu perfektne premyslenú a hodiny rozplánované úplne na minútku. Svojím prístupom nás cez ten týždeň stmelila, vytvorila príjemné hodiny plné zábavy. Tým, že sme si aktivity odskúšali na sebe, sme mali možnosť vžiť sa do roly študenta a následne sa rozhodnúť, čo z toho a ako vieme použiť pre svojich žiakov doma. Okrem množstva materiálov a odkazov na možné použiteľné stránky si najviac cením možnosť komunikovania v cudzom jazyku, vytvárania priateľských kontaktov a samozrejme, spoznanie krásneho mesta a okolia. Bývala som v host family, čo bolo tiež vynikajúce, pretože domáca sa maximálne snažila vyhovieť, či už v kuchyni prípravou jedla, ale tak isto i každodennou komunikáciou. Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať za pridelený grant, celej Harmony a hlavne pani Andrejke Rebrovej, ktorá mi bola ochotná so všetkým pomôcť a uistila ma o správnosti môjho rozhodnutia. Prajem všetko dobré, a teším sa niekedy na budúce! Nech sa Vám darí ako v pracovnom tak i v súkromnom živote majte sa fajn,

Zuzana

Aktuálne kurzy

Junior 1 – Máme rebríček hodnôt

Cena: 190€ - 72x45min

Rozloženie kurzu: Ut / Št 15:55 – 16:40

Termíny:

Čo sa študent naučí?

 • Bude ovládať gramatické javy zodpovedajúce jazykovej úrovni programu: prítomné a minulé časy, vyjadrenie budúcnosti, podmienky, stupňovanie prídavných mien, vyjadrenie množstva, povinnosti, rady.
 • Bude aktívne používať zodpovedajúcu slovnú zásobu, pokrývajúcu v danej úrovni koníčky a voľnočasové aktivity, vyučovacie predmety, domáce práce, jedlo a pitie, športy, druhy zamestnaní, prázdninové aktivity, počasie, rôzne druhy zvierat, pocity.
 • Bude vedieť v cudzom jazyku komunikovať svoje preferencie, naplánovať návštevu, dať radu, rozprávať o budúcnosti, o svojich povinnostiach, plánoch, snoch, objednať si jedlo, prerozprávať príbeh.
 • V písomnej forme bude vedieť vytvoriť list o svojich koníčkoch, email na zorganizovanie oslavy, poskytnutie rady priateľovi, bude vedieť popísať svoj víkend, vymyslieť príbeh, popísať svoj bežný deň.

Junior 2 – Sme proaktívni

Cena: 190€ - 72x45min

Rozloženie kurzu: Ut / Št 15:55 – 16:40

Termíny:

Čo sa študent naučí?

 • Bude ovládať gramatické javy zodpovedajúce jazykovej úrovni programu: minulé časy, ich porovnanie, predprítomný čas, trpný rod, predminulý čas, vyjadrenie príkazu a zákazu, podmienky, vzťažné vety, nepriamu reč.
 • Bude aktívne používať zodpovedajúcu slovnú zásobu, pokrývajúcu v danej úrovni šport, životné prostredie, prírodné katastrofy, hudbu a hudobné nástroje, lekárstvo, informačné technológie, domov, popis veku, rozdiely medzi americkou a britskou angličtinou.
 • Bude vedieť v cudzom jazyku komunikovať ospravedlnenie, dať radu, popísať priebeh oslavy, svoje aktivity v minulosti, svoje sny, diskutovať o hudbe, environmentálnych problémoch, inteligencii a talente, zdravotných otázkach, svojom domove a krajine, dokáže zistiť a vymeniť si informácie.
 • V písomnej forme bude vedieť vytvoriť krátky príbeh, jednoduchú novinársku správu, internetový článok, ospravedlňujúci email, email o voľnom čase a prázdninách, zvládne napísať písomný súťažný príspevok.

Junior 3 – Objavujeme výhody tímu

Cena: 190€ - 72x45min

Rozloženie kurzu: Po / St: 15:00 - 15:45

Termíny:

Čo sa študent naučí?

 • Bude ovládať gramatické javy zodpovedajúce jazykovej úrovni programu: porovnanie minulých časov a predprítomného času, trpný rod, vyjadrenie predpokladu o budúcnosti, vyjadrenie povinnosti, zákazu, podmienok, nepriama reč, otázky a slovesá v nepriamej reči.
 • Bude aktívne používať zodpovedajúcu slovnú zásobu, pokrývajúcu v danej úrovni časti tela, slovnú zásobu spojenú so zamestnaním a prácou, slovnú zásobu o televízii, priateľstve, problémoch, zločinoch, hneve, vzťahoch, osobnosti, vzhľade.
 • Bude vedieť v cudzom jazyku komunikovať svoje sny, túžby a obavy, diskutovať o zaujímavých veciach vo svojom živote, o vernosti, stresových situáciách, sláve a televízii, počítačových hrách, konšpiračných teóriách, fotografiách a zaujímavých miestach, dokáže popísať filmy, knihy, internetové stránky, rôznych ľudí.
 • V písomnej forme bude vedieť vytvoriť filmovú recenziu, žiadosť, príbeh, blog o kriminalite mladistvých, esej o niekom koho pozná, esej o výhodách a nevýhodách vybranej témy.

Junior 4 – Chápeme a sme chápaní

Cena: 190€ - 72x45min

Rozloženie kurzu: Po / St: 15:00 - 15:45

Termíny:

Čo sa študent naučí?

 • Bude ovládať gramatické javy zodpovedajúce jazykovej úrovni programu: vyjadrenie budúcnosti, vzťažné vety, nepriama reč, podmienky, trpný rod, jeho použitie a štruktúry, nepriame otázky.
 • Bude aktívne používať zodpovedajúcu slovnú zásobu, pokrývajúcu v danej úrovni rôzne druhy športov, príslušenstva, popis osobnostných čŕt, globálne otázky, konflikty, riešenia, slávu, pocity, zdravie a zdravotníctvo, geografické javy, cestovanie, vyjadrenie snahy.
 • Bude vedieť v cudzom jazyku komunikovať o športovcoch, kvalitách dobrého priateľa, organizovaných skupinových podujatiach, konfliktoch a ich riešeniach, hudbe, správaní zvierat, cestovaní, talentových televíznych šou, budúcnosti planéty, dobrovoľníckej práci, charite.
 • V písomnej forme bude vedieť vytvoriť opis najobľúbenejšieho miesta, opis vonkajších i charakterových čŕt osoby, esej o výhodách a nevýhodách súvisiacich s tematikou, článok o budúcnosti, formálny list, list vyzývajúci na charitatívnu zbierku, príbeh, zhrnutie článku. 

Junior 5 – Každý z nás vyhráva

Cena: 190€ - 72x45min

Rozloženie kurzu: Ut / Št: 15:00 - 15:45

Termíny:

Čo sa študent naučí?

 • Bude ovládať gramatické javy zodpovedajúce jazykovej úrovni programu: vyjadrenie dedukcie a pravdepodobnosti, vyjadrenie budúcnosti v minulosti, stanovenie poradia prídavných mien v prívlastku, vyjadrenie domnienky, zmiešané podmienky, jazyková substitúcia a elipsa.
 • Bude aktívne používať zodpovedajúcu slovnú zásobu, pokrývajúcu v danej úrovni reklamu, kriminalitu, zvieracie zvuky, zvládanie stresových situácií, úspechy a zlyhania, peniaze, rozhodnutia, emócie, životné voľby a dôležité životné okamihy, zvyky a gestá.
 • Bude vedieť v cudzom jazyku komunikovať o správaní, preferenciách, kriminalite, dokáže vtipne podať príbeh, urobiť rozhovor, opísať stresovú situáciu, diskutovať o kráse a spoločnosti, navrhnúť a vytvoriť jednoduchú marketingovú kampaň, vytvoriť prezentáciu.
 • V písomnej forme bude vedieť vytvoriť neformálny email vyjadrujúci odmietnutie pozvania, formálnu sťažnosť, motivačný list, formálny list vydavateľovi, prospekt, správu, opis udalosti, životopis. 

Začínam

Cena: 160€ - 21x90min

Rozloženie kurzu: Ut / Št

Termíny:

Čo sa počas kurzu naučím?

 • Dokážem rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa mňa a mojej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.
 • Rozumiem známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch.
 • Dokážem komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že môj partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať.
 • Dokážem klásť otázky a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti mojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy.
 • Dokážem využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijem a ľudí, ktorých poznám.
 • Dokážem napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážem poslať pozdravy z dovolenky.
 • Dokážem vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

Upevňujem

Cena: 125€ - 16x90min

Rozloženie kurzu: Ut / Št 17:00 - 18:30

Termíny:

Čo sa počas kurzu naučím?

 • Dokážem porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní).
 • Dokážem pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.
 • Dokážem čítať veľmi krátke jednoduché texty.
 • Dokážem nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážem porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom
 • Dokážem komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. 
 • Dokážem zvládnuť veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiem dostatočne na to, aby som sám udržiaval konverzáciu.
 • Dokážem použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis mojej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, môjho vzdelania a mojej terajšej alebo nedávnej práce.
 • Dokážem napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na moje bezprostredné potreby.
 • Dokážem napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

Rozvíjam

Cena: 125€ - 18x90min

Rozloženie kurzu: Ut / Št 17:00 - 18:30

Termíny:

Čo sa počas kurzu naučím?

 • Dokážem napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na moje bezprostredné potreby.
 • Dokážem napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.
 • Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. 
 • Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
 • Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. 
 • Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
 • Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov.
 • Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
 • Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.
 • Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

Komunikujem

Cena: 125€ - 16x90min

Rozloženie kurzu: Po / St 18:30-20:00

Termíny:

Čo sa počas kurzu naučím?

 • Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma mi je dostatočne známa.
 • Dokážem pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. 
 • Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.
 • Dokážem prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze.
 • Dokážem komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mi celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi.
 • Dokážem sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory.
 • Dokážem prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na moju oblasť záujmu. 
 • Dokážem vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
 • Dokážem napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na moje záujmy.
 • Dokážem napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. 
 • Dokážem napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre mňa osobne dôležité.Zaujala vás ponuka vzdelávacieho centra? Neváhajte a priamo ich kontaktujte.
Osloviť priamo firmu Harmony

Pozrieť kontakty Harmony