Doučovatelia v meste Šamorín

Som študentom druhého ročníka odboru anglický jazyk a literatúra na univerzite Komenského v Bratislave a rad by som začal doučovať študentov základnej alebo strednej školy
Hello, som krajiný architekt a pochádzam z Veľkej Británie. Už viac ako 15 rokov žijem a vyučujem angličtinu na Slovensku - všeobecná a business angličtina, príprava na medzinárodné skúšky a maturitu…
Učím a doučujem angličtinu niekoľko rokov všetky úrovne. Pripravujem na medzinárodné certifikáty a štátne skúšky. Mám živnostenské oprávnenie, viem vystavovať faktúry a potvrdenia o absolvovaní…
Ahojte, milujem jazyky a rada posuniem svoje vedomosti dalej!
Ahojte, volám sa Silvia a ponúkam vyučovanie, doučovanie alebo hodiny konverzácie z talianskeho a španielskeho jazyka pre všetky úrovne - od úplných začiatočníkov až po pokročilých.Jednotlivci,…
Ahojte, volám sa Nikolas Márkus a som študentom 5. ročníka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (odbor Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie). Ponúkam doučovanie matematiky - zš (len 9.…
Ako sa človek plávať učí iba vo vode, tak i my budeme v nemčine napredovať hravo a spoločne. Predpokladám, že viete, čo vlastne chcete. Od roku 1979 až doposiaľ som pracoval v rôznych…
Som študentka Prírodovedeckej fakulty UK, odbor Biological Chemistry. Moje štúdium prebieha v angličtine. Ponúkam Vám doučovanie - anglického jazyka (som držiteľkou TOEFL a CAE certifikátov) -…
Som študentka druhého ročníka VŠ, študujem informatiku na FIIT STU. Doučím matematiku na úrovni ZŠ/SŠ, pripadne základy anglického jazyka.
Dobrý deň/ Ahojte, volám sa Sára Nowická a som v druhom ročníku na anglickom gymnáziu s 5 ročným štúdiom. Angličtina ma veľmi baví, a rada by som sa o svoje znalosti podelila formou doučovania s Vami…
Som študentka prvého ročníka VŠ. Študujem biológiu na PRIF UK. Maturovala som z biológie a chémie. Doučím chémiu na úrovni ZŠ/SŠ a vysvetlím aj nejasnosti v biológii.
Som študentkou magisterského stupňa v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry. Spoľahlivo a kvalitne doučím nemecký a slovenský jazyk (A1-C1). Okrem toho…