Doučovatelia predmetu technické kreslenie v meste Žilina