Doučovatelia

Som učiteľom na ZŠ v Bratislave (Rača), vyštudoval som Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2015-2020). Odbor: Telesná výchova a anglický jazyk + literatúra. Vyučoval som…
Ahojte. Volám sa Lenka a momentálne učím anglicky jazyk pre Helen Doron English a súkromnu jazykovú školu Aligra v Bardejove. Pracovala som v Anglicku 11 rokov, tam som sa zdokonalila a tiež aj…
Som študentom LF UPJŠ v odbore Všeobecné lekárstvo (6. ročník). Súčasťou môjho štúdia na kvalitnom gymnáziu bolo štúdium predmetov chémia a biológia, kde som nadobudol komplexné znalosti v týchto…
Zdravím. Som Miloš a ponúkam doučovanie z predmetov uvedených v mojom profile. Mám za sebou absolutórium Konzervatória v Košiciach a vo vzdelávaní pokračujem na jazzovom inštitúte v Grazi ( Rakúsko …
Viem ponúknuť doučovanie presne podľa požiadaviek študenta. Mám niekoľko ročné skúseností s učením a aktuálne pracujem pre 2 jazykové školy na Slovensku - Helen Doron, Aligra, pre 1 jazykovú školu v…
Venujem sa vyučovaniu angličtiny už 16 rokov, pracovala som na ZŠ a SŠ. Vyučujem online alebo vo vlastných priestoroch. Môžem pracovať aj v dopoludňajších hodinách.
Pozdravujem, som MDDr. Matúš Vilček (absolvent študijného odboru Zubné lekárstvo LF UPJŠ v Košiciach). V roku 2015 som absolvoval prijímacie skúšky pre študijný program Zubné lekárstvo na 1.MIESTE 🙂.…
som učiteľka na sš, vyučujem a doučujem nemecký a slovenský jazyk v cene 5 eur/ 45- 60min. - osobne, 7eur/ Webex, prekladám z/do nemčiny bez pečiatky 1NS = 7 eur
Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu, pracoval som aj ako učiteľ na základnej škole, vychovávateľ na stredoškolskom chlapčenskom internáte a veľa rokov som pracoval ako správca informačného…
Ukončené Bc. štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE v študijnom programe Financie, bankovníctvo a investovanie, štátne skúšky z predmetov: Ekonomická teória, Súkromné a verejné financie, Financie…
Som študentkou Mgr. 1 ročníka , odbor estetika na PU v Prešove, doučím väčšinu predmetov, ktoré sa týkajú môjho odboru, tzn. estetika - teória/dejiny, divadlo - teória/ dejiny, hudba teória-…