Doučovatelia v meste Kúty

Vyučujem profesionálne od r. 2008. Vyštudovala som učiteľstvo AJ - NJ na FF UKF v Nitre. Toho času pôsobím ako angličtinárka na ZŠ, v doučovaní sa zameriavam najmä na SŠ a dospelých (konverzácie,…
Som strojný inžinier - teraz na invalidnom dôchodku. Matematika je moje hobby, s doučovaním mám dlhoročné skúsenosti - prakticky už od základnej školy.
Mám 15 rokov praxe ako učiteľka matematiky a fyziky na základnej škole a na gymnáziu. Trpezlivosť je moja výsada. Doučujem aj vysokoškolákov (príprava na skúšku).
Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Už od štúdia na gymnáziu som sa zaoberala rozsiahlejšim štúdiom angličtiny. Získala som medzinárodný certifikát na úrovni B2.

Katarína J.

1 odučená lekcia
100% 1h
Moravský Svätý Ján, 90871
Doučuje aj cez internet
matematika - zš, fyzika - zš, chémia - zš
Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, učiteľstvo CHE- FYZ. Okrem týchto predmetov už 24 rokov učím i matematiku a snažím sa, aby deti objavili čaro prírodovedných predmetov.…
Chceš sa dobre naučiť Taliančinu? Si na správnom mieste. Doučujem online cez Skype, WhatsApp či Messenger. Taliančina je môj materinský jazyk. Ponúkam výučbu Taliančiny od základov, hodiny…
Som študentka univerzity Komenského v Bratislave. Študujem románske jazyky na pedagogickej fakulte. Od mala mám veľmi blízky vzťah k učeniu jazykov. Ponúkam doučovanie anglického a francúzskeho…