Doučovatelia predmetu chémia - zš v meste Košice

Dobrý deň. Navštevujem nemecké bilingválne gymnázium v Košiciach. Nemčine sa venujem už od malička. Keďže chémia a nemčina nepatria k obľúbeným predmetom na školách. Snažím sa vyučovať hravou formou…
Ahojte. Mám 22 rokov a som študentkou zubného lekárstva na LF UPJŠ. Rada pomôžem študentom, ktorí majú záujem študovať odbor zubné lekárstvo ale aj všeobecné lekárstvo, v ich príprave a splnení sna…
Som študent na LF UPJŠ v Košiciach v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo.(IV.ročník) Počas celého môjho štúdia som sa aktívne zaujímal o biológiu a chémiu a nadobudol komplexnú znalosť týchto…
Ahoj. Mám 24 rokov a som študentom doktorandského štúdia na PF UPJŠ. Som komunikatívny, mladý s otvoreným prístupom a viem ti pomôcť dostať ťa na medicínu či lepšie spraviť maturitu alebo ročník v…
Som študent VŠ (Lekárska fakulta, 4VL). Absolvované španielske bilingválne gymnázium. Ponúkam: 1. Doučovanie CHÉMIE: - systematické doučovanie a pomoc s učivom prebratým na ZŠ,SŠ...príprava na…
Ahoj. Som Matúš. Som študentom 5. ročníka odboru Zubné Lekártsvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ponúkam doučovanie z Biológie a Chémie,na MATURITU, na PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA LEKÁRSKU…
Som študentom LF UPJŠ v odbore Všeobecné lekártsvo (4. ročník). Súčasťou môjho štúdia na kvalitnom gymnáziu bolo štúdium predmetov chémia a biológia, kde som nabudol komplexné znalosti v týchto…
Študujem na španielskom gymnáziu a dovolím si povedať, že s cudzími jazykmi som na tom naozaj dobre, rovnako aj s prírodovednými predmetmi. Tatktiež sa považujem za komunikatívneho človeka, bez…

Dominika P.

80% 21h 4
Košice
Doučuje aj cez internet
chémia - zš, chémia - sš
Som študentkou druhého ročníka farmácie na UVLF v Košiciach a ponúkam doučovanie z chémie. Pomôžem s prípravou na maturitu alebo prijímačky na SŠ,VŠ, a taktiež s chémiou pre prvákov na farmácii. Cena…
Ahojte, som 19 ročná študentka veterinárnej medicíny na UVLF. Na urovni základnej školy viem doručiť všetky predmety. Študovala som na anglickom bilingválnom gymnáziu, vďaka čomu ovládam…
Som študentkou 4. ročníka učiteľstva matematiky a biológie. Študovala a pracovala som v Prahe, mám 5 rokov skúsenosti s doučovaním matematiky. Učila som angličtinu na ZŠ. Za najdôležitejšie pri…