Doučovatelia v meste Kolárovo

Som študentkou filozofickej fakulty UKF v Nitre.Dokončila som odbor anglický jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra štátnou skúškou a pokračujem na magisterskom stupni anglický jazyk v…
Som studentom LFUK v BA. Pred tym som studoval 3 roky na FCHPT v BA na Medicinksej chemie, chemie a chem. materialov
Som absolventkou magisterského štúdia, odbor učiteľstvo akad. predmetov španielsky jazyk a geografia. Momentálne pracujem na základnej škole ako asistentka učiteľa. V rámci doučovania ponúkam…