Doučovatelia predmetu chémia v meste Krásna Lúka

Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v medziodbore chémia a biológia. Ak máš problémiky s učivom práve v týchto predmetoch, prípadne v matematike, tak nevešaj hlavu! Ozvy sa a spoločnými…
Som absolventkou VŠ v predmetoch biológie a chémie.