Doučovatelia predmetu chémia v meste Nitra

Mám viacročné skúsenosti s doučovaním biológie a chémie, pripravím na prijímacie pohovory, no doučím aj iné predmety. :) Doučujem na byte - časť Chrenová. V prípade záujmu ma kontaktujte. :)
:) Som učiteľ matematiky a fyziky. Mám dlhoročne skúsenosti s doučovaním.
Som vyučujúca chémie, fyziky na gymnáziu s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pripravujem študentov na medicínu, farmáciu a doučujem študentov podľa potreby nezvládnuté učivo na…
Ako študent PhD stupňa Strojníckej fakulty STU v Bratislave( odboru Energetické stroje a zariadenia)ponúkam doučovanie už spomenutých predmetov na velmi kvalitnej úrovni a istotou , že učivo bude…
25 ročná pedagogická prax v oblasti prírodovedných predmetov a práce s integrovanými žiakmi je zárukou odborného, individuálneho a kvalitného prístupu prispôsobeného k možnostiam daného dieťaťa…
Som študentka STU-FCHPT-odbor medicínska chémia.Doučujem chémiu(ZŠ,SŠ,VŠ), ale aj biológiu, fyziku a matematiku(ZŠ,SŠ) . Študentov pripravujem na maturitu aj na prijímacie skúšky - najmä na medicínu.…
Som učiteľkou chémie, geografie a anglického jazyka. Získala som jazykový certifikát úrovne C1, vyučovala študentov VŠ, momentálne som učiteľka na gymnáziu a venujem sa žiakom od 6.ročníka ZŠ …
Vyštudovala som SPU v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva. Na strednej odbornej škole vyučujem odborný výcvik so zameraním na potravinárske predmety a chémiu. Učenie a práca s ľuďmi na…
Som študentkou vysokej školy s prírodovedným zameraním. Zároveň som absolventkou gymnázia, ktoré som ukončila s vyznamenaním. Doučovanie je pre mňa veľkým koníčkom, rada odovzdávam moje vedomosti…
Študent - učiteľstvo biológia a chémia Kontaktujte ma prosím na maily: Dominik.holingyak@gmail.com
Mám skončenú VŠ v oblasti chémia, biológia. Ponúkam kvalitné doučovanie z chémie a biológie (SŠ, VŠ), taktiež prípravu na prijímacie skúšky na medicínu a farmáciu (SR, poprípade ČR).