Doučovatelia predmetu fyzika v meste Nitra

Som v prvom ročníku magisterského štúdia na fakulte matematika, fyziky a informatiky UK kde študujem fyziku tuhých látok. Moje zanietenie pre vedu rád zdieľam so svojím okolím a budem rád ak sa oň…
Absolvent Univerzity Karlovej v Prahe (matfyz). Konzultácie, doučovanie, ozrejmenie učiva pomocou príkladov. Bohaté skúsenosti s riešením príkladov, projektov, seminárov, záverečných prác. Doučovanie…
Som vyučujúca chémie, fyziky na gymnáziu s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pripravujem študentov na medicínu, farmáciu a doučujem študentov podľa potreby nezvládnuté učivo na…
Ako študent PhD stupňa Strojníckej fakulty STU v Bratislave( odboru Energetické stroje a zariadenia)ponúkam doučovanie už spomenutých predmetov na velmi kvalitnej úrovni a istotou , že učivo bude…
Som lekárka, absolventka LF UK v Bratislave, kde aj pracujem, s dlhoročnou odbornou medicínskou praxou, s niekoľkoročnou pedagogickou praxou a s niekoľkoročnými skúsenosťami z príprav študentov na…
Ahoj, som učiteľkou na základnej škole a ponúkam ti online doučovanie matematiky a fyziky.
Som pokojný, trpezlivý a snažím sa rôznymi cestami priviesť svojich žiakov/študentov k Matematike. Mám za sebou 8-ročné Gymnázium Svätej Uršule, kde som maturoval z Fyziky, Informatiky a Matematiky.…

Doučovanie matematiky a fyziky v Nitre

22 odučených lekcií
hodnotil 1 študent
10% 3h
Nitra, 949401
Doučuje aj cez internet
matematika, fyzika, informatika, chémia
:) Mám dlhoročne skúsenosti s doučovaním. Spoločnými silami zvládneme matematiku od úplných základov až po náročnejšie témy.
Chodím na školu STU MTF v TRnave a som v prvom ročníku. Baví ma rozmýšľať iným spôsobom. Baví ma anglická literatúra. Mám rád logické hádanky a preferujem veci pochopiť ako sa ich učiť naspamäť.
Študent matematiky aj fyziky na fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Vo voľnom čase hrám šach za ŠK SLOVAN Bratislava, zaujímam sa o letecké modely a takto využívam tiež matematické myslenie v…
Dobrý deň. Volám sa Ivan a mám 21 rokov. Študoval som na gymnáziu, ktoré mám ukončené maturitou práve z fyziky a z matematiky. Momentálne študujem na vysokej škole, ktorá sa zameriava na ekonómiu. S…