Doučovatelia v meste Rimavská Sobota

Študovala som na UMB v Banskej Bystrici prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúru (slovenský jazyk - maďarský jazyk). Teraz som učiteľkou slovenského jazyka na základnej škole v…
Som druháčka na UPJŠ LF, takže ešte sú moje vedomosti z chémie a z biológie čerstvé. Preto by som vedela pomôcť pripraviť sa na prijímacie skúšky, prípadne na maturitu. Prijímačky sa mi podarili na…
Som lektorka anglického jazyka pôsobiaca v Rimavskej Sobote. Štúdiu anglického jazyka sa venujem od detstva - začala som na základnej škole, pokračovala na strednej a vysokej škole a dodnes sa v nej…
Som študentka anglického jazyka, literatúry a kultúry, z ktorej už mám bakalársky titul. Môžem ti pomôcť zlepšiť sa v komunikácii a vo výslovnosti. Hodiny angličtiny sa prebiehajú čisto v angličtine,…
už na základnej škole som doučovala spolužiakov a dosť ma to bavilo. Zároveň so to začala brať ako povinnosť pomáhať deťom ktoré nevedia učivo pochopiť. Som trpezlivá a odhodlaná stráviť hodiny…
Som absolventka americkej VŠ s 25 ročnými skúsenosťami ako z daného prostredia, tak i v oblasti prekladania, používania a doučovania anglického jazyka. Angličtinu ovládam na úrovni materinského…
Mojím materinským jazykom je mad'arčina, vyznám sa dobre aj v literatúre, budem učiť rada zaujatých začiatočníkov, pokročilých alebo Vám pomôžem v príprave na maturity. Angličtinu používam každodenne…
Mám ukončené magisterské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo: maďarský jazyk a kultúra.
Ahojte som končiaci študent na UMB v Banskej Bystrici s aprobáciou biológia a geografia. Ponúkam doučovanie týchto predmetov zaujímavou formou. Pripravujem na prijímacie testy na SŠ a VŠ ale aj na…
Som budúci vysokoškolák s ukončeným päťročnýmbilingválnym gymnaziálnym štúdiom. Nakoľko som bol v angličtine vynikajúcištudent, v treťom ročníku som študoval na americkej strednej škole. Získal som…
Som študentkou bilingválneho slovensko- španielskeho gymnázia v BB.
Na otázky rada odpoviem telefonicky alebo emailom.