Doučovatelia predmetu francúzsky jazyk v meste Rudňany

Študent učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a histórie, držiteľ certifikátu z anglického jazyka na úrovni C1- C2, Doučím anglický jazyk na úrovni základnej a strednej školy. Pomôžem s…
Vyštudovala som odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a absolvovala som študijný pobyt v Kanade. Okrem prekladateľských služieb ponúkam konverzačné hodiny v anglickom a francúzskom jazyku, najradšej…