Doučovatelia predmetu predmety 1. stupňa ZŠ v meste Prešov

Ponúkam doučovanie viacerých predmetov: všetky predmety 1. stupňa ZŠ + MAT, SJ 2. stupeň ZŠ + hudobná výchova, psychológia, prípadne občianska náuka.