Doučovatelia predmetu psychológia v meste Prešov

Dobrý deň. Doučujem nemecký jazyk, predmety náuka o spoločnosti a psychológia. Cudzí jazyk doučujem úplných začiatočníkov, pokročilých. Mám vyštudovaných 5 rokov nemeckého bilingválneho gymnázia v…
Ponúkam doučovanie viacerých predmetov: všetky predmety 1. stupňa ZŠ + MAT, SJ 2. stupeň ZŠ + hudobná výchova, psychológia, prípadne občianska náuka.