Doučovatelia predmetu dejepis

Dobrý deň, mám rada deti a práca s nimi ma napĺňa. Učila som na ZŠ , Centre voľného času a v MŠ. Chcela by som odovzdať svoje skúsenosti a svoj voľný čas venovať v prospech detí. S…
Vyštudovala som odbor učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky. Mám prax ako učiteľka na 1. stupni ZŠ, aj ako vychovávateľka. Som kvalifikovaná trénerka spoločenských tancov. Vo vzdelávaní…
Angličtinu sa učím už cez 10 rokov a dlhý čas chodím na kurzy, kde sa neustále zdokonaľujem. Angličtina na školách je veľmi slabá a človek sa nedokáže naučiť toľko, aby mohol byť na vyššej úrovni.…
Som učiteľka ZŠ, momentalne na materskej dovolenke,ktorej sem-tam chýba práca. Milujem dejiny a geografiu a rada sa o túto moju záľubu podelím.
Som absolventom magisterského štúdia v odbore história-filozofia, popri štúdiu mám viac ako trojročné skúsenosti s doučovaním. Posledné tri roky som pokračoval v štúdiu v doktorandskom študijnom…
Mám vyštudované učiteľstvo pre druhý stupeň ZŠ a pre SŠ v odbore dejepis, etická výchova a náuka o spoločnosti (občianska výchova). Mám pedagogickú prax na gymnáziu v Košiciach, na ZŠ v Bratislave,…
Mám dlhodobé skúsenosti s doučovaním SJL, DEJ a hospodárskej korešpondencie, robím jazykové korektúry všetkých druhov textov a prác, pomôžem vypracovať seminárne práce, referáty z uvedených predmetov.
Som maturantkou strednej pedagogickej školy. A chcela by som svoje vedomosti posunúť ďalej. Samozrejmostou je milí prístup